Najasa og vaskemaskiner

Spørsmål:

Kan vaskemaskin brukes for å vaske klær med najasa (urenhet), slik at de anses som rene/tahir?

 


Svar:
 

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, Nåderike.

Takk for din henvendelse.
 
Det er ingenting i veien for å vaske urene klær i vaskemaskin, noe samtidens skriftlærde er enige om. Man baserer seg på prinsippet om at tøyet vaskes helt til urenhetene er fjernet. Hvis vaskemaskinen sørger for dette, vil tøyet oppfattes som tahir (rettslig rent) etter vask.
 
Videre er det anbefalt å kjøre tøyet gjennom tre vaskerunder, da enkelte skriftlærde anser dette som en nødvendighet. Dette kan enkelt imøtekommes ved å velge riktig program på maskinen, noe som ellers går under normalvask på de fleste vaskemaskiner.
 
Er det usikkerhet rundt de ovennevnte forholdene, bør en fjerne urenhetene fra klærne før de vaskes i vaskemaskinen.
 
Og Allah vet best.

M. Azhar

Godkjent av Imam Najeeb Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3