wim logo

Siden den spede begynnelsen på 1970-tallet har antallet muslimer i Norge vokst kraftig og det finnes i dag en rekke menigheter. De fleste holder til i provisoriske bygg som gamle villaer, industribygg og lignende.

World Islamic Mission holder til i en bygning som er bygget til formålet. Dette er Norges største muslimske menighet med ca 5000 medlemmer.

Historie

World Islamic mission ble etablert i oktober 1984 av muslimer med pakistansk bakgrunn, som den fjerde muslimske menigheten i Oslo. Før moskeen i Åkebergveien 28b stod ferdig, holdt menigheten til i gamle lagerlokaler i Urtegata, i Vahl videregående skole og i Borggata. Grunnsteinen til moskeen ble lagt 12. april 1991, men bygningen var først klar for innflytting i 1994/95. 

Moské bygningen

Moskeen i Åkebergveien har et bruttoareal på 1260 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, galleriet og to minareter. Det er plass til ca. 700 personer i moskeen, som er den nest største i hele Norge. Bygningen er stort sett finansiert av menighetens medlemmer og statlig medlemsstøtte. I tillegg er det lagt ned et stort dugnadsarbeid.

Utsmykning

Utsmykning av bygningen er en kontinuerlig prosess. Veggene, både på utsiden og innsiden, er pyntet med fliser fra Iran og Spania. Kalligrafi fra Koranen er et sentralt motiv på flisene, som fasaden og veggen foran i hovedsalen er pyntet med. Flisleggingen er i hovedsak utført av iranske eksperter.

I tillegg til ovennevnte pynt er gulvet i hovedsalen dekket av iransk teppe. En lysekrone fra Tyrkia er montert i moskeens hovedsal.

Nedenfor kan du se noen bilder av moskeen.