WIMs utgivelser

En innføring i Islam

En av de mest grunnleggende bøker om Islams trosfundamenter og de fem pillarene er oversatt av World Islamic Mission og nå tilgjengelig. Boken er meget lettlest og en must-read for den som ønsker å erverve grunnleggende kunnskap om Islam eller oppfriske den.

Read more: En innføring i Islam

Al-Aqidah al-Tahawiya

Al-aqidah al-Tahawiyyah er et klassisk verk som nå er oversatt av WIM litteraturgruppe. Boken er opprinnelig skrevet av imaam Tahawi (239-321 etter hijri), og sammenfatter den sentrale troslæren (aqidah) til Ahl al-sunnah wa al-jama’ah.  

Read more: Al-Aqidah al-Tahawiya

Fiqh om fasten

Dette er en lest og praktisk bok om det viktigste du trenger å vite om fasten.

Read more: Fiqh om fasten

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3