Tarawih- bønnen er 20 enheter

Spørsmål:

Assalamualeikum. Jeg har et spørsmål vedrørende tarawibønnen. Det er delte meninger om hvor mange rakat vår kjære profet (fvmh) utførte. Jeg vet at under Hazrat Umars kalifat ble 20 rakat stadfestet, men enkelte sier at profeten (fvmh)leste 8 rakat, andre sier at det var 20 rakat. Jeg har selv alltid lest 20 rakat, men vil gjerne få eksempler fra Hadith rundt dette temaet. Takk på forhånd. Ramadan Mubarikt


Svar:

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

Tarawih-bønnen består av 20 enheter (raka'at) ifølge majoriteten av de lærde. Både Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal og noen Maliki lærde er enige i dette (al-Mawsua al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya: 27/141), mens Imam Malik mente den er på 36 enheter (Saeedi, Sharah Sahih Muslim: 2/494).

Imam Haskafi skriver følgende: وهي عشرون ركعة, "Den (tarawih-bønnen) er på 20 enheter" (al-Durr al-Mukhtar: 2/45, Dar al-Fikr Beirut 1992). Imam Ibn Abidin kommenterer dette med følgende: هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا "Dette er meningen til flertallet og praktiseres av folk i øst og vest" (Radd al-Muhtar: ibid).

Imam al-Kasani gjengir en beretning om følgesvennenes (sahaba) konsensus om dette: روي أن عمر - رضي الله عنه - جمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان على أبي بن كعب فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة، ولم ينكر أحد عليه فيكون إجماعا منهم على ذلك 

"Det er berettet at Hadhrat Umar (måtte Alla være til lags med ham) samlet følgesvennene til profeten (fred være med ham) i Ramadan bak Ubayy ibn Ka'b (måtte Alla være til lags med ham) som ba 20 enheter sammen hver natt. Ingen av dem bestred denne praksisen og dermed dens konsensus etablert" (Bada'i al-Sana'i: 1/288).

Det er rikelig med tradisjoner som støtter dette synspunktet (Se: Sharah Sahih Muslim: 2/499-500). En annen relevant tradisjon finnes i Mu'atta samlingen av Imam Malik som bekrefter 20 enheter for tarawih: ”Det er berettet av Yazid ibn Ruman at under Umar ibn Khattabs tid, pleide folk å utføre 23 enheter (Mu'atta Imam Malik: side 122, Farid Book Stall Lahore). 20 av disse enhetene er tarawih og tre er witr-enheter (Imam Muhammad Frangi Mahalli, Arkan-e-Islam: side 393, Farid Book Stall Lahore)

Det er dog ikke tydelig hvor mange enheter den kjære profeten (fred være med ham) ba, men han har sagt følgende om de rettvisede kalifenes (al-khulafa al-rashidun) sedvane (eller sunnah): Hold fast ved min og de rettvisede khalifenes sedvane (Fatawa Rizwiyya: 6/185, ifølge Sunan Abi Dawud).

Profeten (fred være med ham) skal også ha sagt følgende om Hadhrat Umar (radi Allahu anhu): ”Det vil bli oppfunnet flere ting etter meg. Det mest foretrukne av dem hos meg vil være de som Umar vil introdusere” (ibid, ifølge Kanz al-Ummal). Og det er nettopp Umar (måtte Allah være til lags med ham) som har samlet alle rundt 20 enheter.

 

Og Allah vet best.

Wassalam
Najeeb ur Rehman Naz

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3