Iddat og forskjellige typer talaq

Spørsmål:

Jeg har et spørsmål angående skilsmisse i Islam. Jeg giftet meg i pakistan for ikke så lenge siden. Ikke en tradisjonell bryllup (den skulle finne sted i Norge), men kun nikkah (for å få papirarbeidene i gang). Uten at jeg går inn i detaljer har situsjonen utviklet seg slik at jeg og min kone og våres familier er ikke på talefot. Vi har besluttet å skille oss fra hverandre. Jeg er svært usikker på hvordan vi gjør dette ren praktisk lovmessig og pratisk religiøst. Hvordan skal jeg skille meg rettmessig ift islam. Har hørt mye forskjellig om 3 ganger talaaq, iddat(venteperiode) etc . Hun er fortsatt i pakistan, jeg har snakket med udi og fått familieinnvandringssaken henlagt. I og med at vi ikke er "gift" i norge og kun i pakistan, hva må jeg gjøre for å ta ut skilsmisse? Hvilke konsekvenser vil det få for meg religiøst og ren praktisk videre i livet? Har hun noe rettigheter over mine eiendommer, foretningsforbindelser, økonomi her i Norge. Altså både religiøst¸st og lovmessig ifm norske lover?
Håper på en rask tilbakemelding.

Mvh Anonym

Svar:

bism

Assalamu alaikum wa rahmatullah.

Takk for Deres henvendelse!

Jeg har trukket fram fire forskjellige spørsmål fra din forespørsel.

1) Hvordan skal jeg skille meg rettmessig ift islam?
Â
Skilsmisse (Talaq) kan gis på følgende måter:

Talaq Ahsan (den beste måten å gi skilsmisse (talaq) på)
Dette gjør man ved å gi en talaq til sin kone i en tuhr (dager når kvinnen ikke har mens) hvori de ikke har hatt samleie. I en talaq gitt på denne måten har mannen mulighet til å angre på det (gjøre ruju'') og gå tilbake til sin kone innen iddat, uansett om han gjør dette ved å si det muntlig eller ved å gjøre noe som skulle tyde på at han bruker angreretten, f.eks. ved samleie. Iddat for en talaq er den perioden kvinnen har hatt tre menstrausjoner etter den datoen talaq ble gitt. Etter iddat periodens utløp er ekteskapet oppløst og ekteparet er å anse som skilt. Man har, i all fall, fortsatt mulighet til å angre på talaq slev etter iddat, men da skjer det med en ny nikah hvor begge partene er enige. Uansett om man angrer på en slik talaq innen eller etter iddat, har man nå rett til å bruke kun to talaq da det er maks tre talaq som kan gis og den ene er nå brukt.

Talaq Hasan
Dette gjør man ved å gi en talaq tre ganger i tre forskjellige tuhr hvori ekteparet ikke har hatt samleie. Det gis, for eksempel, en talaq når kvinnen har tuhr. Og så venter man til neste tuhr. Når hun får mens og blir ferdig med den, gis det talaq andre gang. På samme vis når hun blir ferdig med mens andre gangen, gis det talaq tredje og siste gang. Når hun nå blir ferdig med tredje mens så er det noe som heter talaq mughallazah, som betyr at kvinnen nå er haram, ulovlig, for mannen. Nå er det kun en mulighet igjen om de vil bli ektepar igjen, nemlig halalah. Halaalah innebærer at kvinnen gifter seg med en annen mann og har samleie med ham. Hvis hun nå får talaq fra denne mannen, kan hun igjen gifte seg med den første mannen etter iddat for dette ekteskapet er over.

Talaq Bid''i
 Det er en talaq gitt på følgende måter:

i) Ã… gi tre talaq med en gang, uansett i en enkel setning (som for eksempel, Jeg gir deg tre talaq) eller i tre forskjellige setninger (for eksempel, jeg gir deg talaq, jeg gir deg talaq, jeg gir deg talaq).

ii) Ã… gi kona si talaq under menstruasjon. Denne talaqen teller mens det er påkrevd (wajib) at mannen angrer på en slik talaq.

iii) Ã… gi kona si talaq i en tuhr hvori man har hatt samleie.

Det er en synd å gi talaq på noen av disse måtene.

2) Iddat (venteperiode)
Iddat er en venteperiode for skilte kvinner, og for kvinner hvis ektefeller går bort. Denne perioden kan variere avhengig av situasjonen. For en kvinne som har hatt samleie med mannen sin før talaq er denne perioden på tre menstruasjoner; slik at når hun er ferdig med sine tre menstruasjoner etter talaq er iddat over. Om en kvinne gis talaq før samleie eller khalwah sahihah (avsondring hvori ektefellene har mulighet for samleie) er det ingen iddat for henne; altså at hun har mulighet til å gifte seg videre med den hun vil uten å vente. Om kvinnen var gravid når hun fikk talaq er det slik at hennes iddat utløper rett etter fødselen. Mens om en kvinnes mann dør så er iddat perioden på 4 måneder og 10 dager etter hans død.

3) I og med at vi ikke er "gift" i Norge og kun i Pakistan, hva må jeg gjøre for å ta ut skilsmisse?
Du vil jo ikke få tatt ut skilsmisse her i Norge da du ikke er registret som gift.

4) Har hun noe rettigheter over mine eiendommer, foretningsforbindelser, økonomi her i Norge?
Nei. Det eneste hun har rett til er å få sin medgift (haq mahr) dere ble enige om da dere inngikk ekteskapet, om det allerede ikke er betalt. Om talaq inntraff uten at dere hadde samleie eller khalwah så betales halvparten av medgiften. En kvinne kan i midlertid avstå fra sin rett til å motta medgiften.
Håper du har fått svar på det du lurer på. Ellers kan du selvfølgelig ta kontakt igjen.
Og Allah, den Opphøyde, vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3