wim logo

Assalaam Alaikum,

Jeg har alltid blitt fortalt at det er bedre for kvinner å be hjemme. Jeg tenkte aldri på årsakene, inntil nå. Jeg har lest på deres nettside at årsaken var fordi det var mer skjult, og det vil forhindre kvinner fra å pynte seg når de går til moskeen. Selv om disse er gode årsaker, lurer jeg på om det er flere. Jeg har også hørt at kvinner får mer velsignelse ved å be hjemme? Hvis du kunne fortelle meg flere grunner for det, ville jeg likt å vite det...


Image

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige.

Kjære søster, Jeg ber for at dette budskapet strekker til deg i god helse og iman.

Takk for ditt spørsmål.

Hvorfor oppmuntres kvinner til å be hjemme?

Årsakene du har nevnt er korrekte.

Likevel, først og fremst er det fordi det er strengt bekreftede tradisjoner som spesifiserer at kvinner bør be hjemme.

For eksempel, har profeten (fred være med ham) sagt : ”En kvinnes bønn i dypet av hennes hjem er bedre enn hennes bønn i min moske.” Aisha, (måtte Allah være til lags med henne) sa :”Hadde profeten (fred være med ham) sett hva kvinner gjør nå, hadde han forbudt dem fra å gå i moskeen slik kvinnene av Bani Isra’il ble forbudt.”

Kvinner mottar velsignelse for å be hjemme på lik linje med menn som går til moskeen. Tradisjonelt ble muslimske kvinner oppfordret til å bli hjemme for å skape et fredfullt og kjærlig miljø for deres familier. Det er også behov for å beskytte kvinner fra å bli utsatt for negativ innflytelse og plage utenfor hjemmet.

Islam, som er en praktisk religion, forstår at det vil bli vanskelig for kvinner hvis det var påkrevd at de skulle gå til moskeen. Når en kvinne er opptatt med husarbeid og passer på sine barn, det å gå til moskeen fem ganger om dagen ville blitt en upassende belastning.

Dette sier ikke at kvinner ikke kan besøke moskeen. Profeten (fred være med ham) sa: ”Ikke forhindre Allahs kvinnelige tjenere fra å dra til moskeene. Når en av deres koner spør om tillatelse for å gå til moskeen, skal hun ikke bli nektet.”

I et tidligere svar på SunniPath, nevner Shaykh Faraz Rabbani at det er tillatt for en kvinne å dra til moskeen spesielt når hun drar for å søke kunnskap eller more seg i samvær med sine medsøstre. Dette er spesielt relevant for muslimske kvinner i vesten, der deres eneste kontakt med muslimer kanskje er gjennom moskeen.

Og Allah vet best.

Oversatt av Khudija Mahmood. Kilde: sunnipath.com