wim logo

Spørsmål:

Aslamo aleykom

Det finnes tre tider hvor det ikke er lov å be, hvilke er disse? og gjelder det kun for bønn eller også ved f.eks tilawat av koranan, darood, dua osv

w.salam

 


Svar:

 

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

Det er tre tidspunkter hvor det ikke er tillatt å utføre bønn (salah):

Når solen stiger til den har kommet opp over horisonten. Dette varer i ca 20 minutter etter soloppgang, altså slutten på fajr-tiden.

Når solen står i senit og er i sitt høyeste punkt på himmelen til den har forlatt dette punktet og begynner sin nedstigning (zawal-tiden). Dette skjer i en veldig kort tid. Men ettersom det er vanskelig å fastslå nøyaktig når dette skjer, er det best å unngå å be innenfor en 20 minutters periode før tiden for zuhr-bønnen starter. 

Når solen begynner å gå ned til den er nede. Dette er når solen begynner å skifte farge og dens stråler begynner å se bleke ut. Dette kan vare i omtrent 20 minutter. Det eneste som er tillatt å be i denne tiden er dagens asr-bønn om dette ikke er gjort, men det er haram å utsette asr til den tid.

Ved alle disse tidene er det svært mislikt (makrooh tahrimi) å be nafl-bønn. Det er også svært mislikt å utføre sajdah grunnet Koran-resitasjon (sajadah al-tilawah) om det er slik at verset som man utfører sajdah for ble resitert før disse tidene inntraff. Om verset er resitert innenfor noen av disse tidene er det fortsatt noe mislikt (makrooh tanzihi) å utføre sajdah. Det er derfor ikke kun tillatt men bedre å utsette sajdah al-tilawah til en gyldig tid. (Imdad al-Fiqh)

Det er bedre å ikke resitere Koranen ved disse tider og heller gjøre dhikr og lese durud sharif. (Bahar ifølge al-Durr al-Mukhtar)

Det er også ved to andre tider man ikke kan utføre frivillige bønner (nafl), men man kan be så mange qada-bønner som man vil. Fra starten av fajr-tiden til soloppgang, og etter utført asr-bønnen til sola starter å gå ned. Akkurat som qada - bønnene, kan man utføre så mange sujud al-tilawah ved disse tidene som en må.

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz