wim logo

Spørsmål:

Salamo aleikom

Er det nødvendig eller obligatorisk med iqama før bønnen for oss som ber hjemme?
Jeg bor alene og ber alene så jeg mener at iqama ikke er nødvendig.
Hvis iqama er ødvendig, må jeg resitere høyt eller inn i meg?
Og hvordan resiterer man iqama?
I muslimske land så slipper de å ha iqama før bønnen?

Takk


Svar:

image

Assalamu alaikum,

Takk for din henvedelse.

Iqamah er ikke et krav når man ber hjemme alene. Imidlertid sier Imam al-Haskafi: "Det er makrooh (mislikt) for den reisende å forlate begge (adhan og iqamah), selv når han ber alene ... i motsetning til den som ber i en by eller landsby hvor det er en moske, uten hensyn til om bønnen bes i fellesskap eller ikke. Det er da ikke makrooh å forlate adhan og iqamah ettersom områdets adhan er tilstrekkelig for ham. (al-Durr al-Mukhtar, 2/63, Dar al-Kutub al-Ilmiyah Beirut)

Samtidig er enkelte lærde av den mening at det likevel er greit å si adhan og iqamah selv når man ber hjemme alene. Al-Marghinani skriver i sitt hanafi-fiqh mesterverk: "Om man ber hjemme i en by, sier man både adhan og iqamah slik at bønnen blir som i fellesskap (jama'ah). Men skulle man droppe begge, er dette tillatt. Dette på grunn av Ibn Masuds (måtte Allah være til lags med ham) utsagn: "Byens adhan er tilstrekkelig for oss". (Al-Hidayah, 1/45, Dar Ihya al-Turath al-Arabi Beirut)

Det kan dermed konkluderes med at det ikke er nødvendig for deg å si iqamah når du ber hjemme alene.

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz