Bønnen av trang (salah al-hajah)?

Spørsmål:

 Hvordan utfører man bønnen av trengsel (salat al-hajah)?

 


 
Svar:
 
 

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

Både Koranen og hadith inneholder flerfoldige dua, hvor det oppfordres til å be til Allah om alt man har behov for. Allah (’Azza wa jall) hører alle våre bønner og svarer dem, etter det Han sier i Koranen:
 
"Når Mine tjenere spør etter Meg, se, Jeg er nær. Jeg svarer den bedendes bønn når han ber til Meg. Måtte de så høre på Meg, og tro på Meg, så de må finne den rette vei." (2:186)
 
I et annet vers forteller Allah hvordan vi kan påkalle Ham:
"Påkall Herren ydmykt i det skjulte. Se, Han liker ikke dem som går over grensen." (7:55)
 
I hadithene under beskrives dua (bønn) på følgende måte:

"Dua er ibadah, altså en form for tilbedelse." (Ihya al-Uloom, urdu, bind 1, s. 557, Dar-ul-Isha'at, Karachi)
 
"Dua er kjernen av ibadah." (ibid)
 
"Spør Allah om Hans gunst. For Allah elsker å bli bedt om det. Den beste ibadah er å vente på velstand." (ibid)
 
Oppfyllelsen av dua har sine forutsetninger, slik at en ikke kan nøye seg med å gjøre dua alene i en vanskelig situasjon eller i trengsel. Viktigheten av å forrette bønnen, faste i ramadan, betale almisse osv kan ikke overdrives i denne sammenheng. Å resitere Koranen regelmessig er også en av de beste måtene å fylle sitt hjerte med glede, tilfredshet, sinnsro og fred på. Det er i realiteten en stor velsignelse, og den beste wazifa. Ikke minst må man være påpasselig med å avstå fra det onde og tilegne seg det gode. På denne måten vil man kunne styrke sine bønner, slik at de blir godtatt og besvart.

Under følger en kort avhandling av en bønn som heter salat al-hajah, altså bønnen av trang. En stor takk går til søster Javaria T. som har oversatt den for wim.no. Det oppfordres på det sterkeste å utforske den, og insha’Allah vil den være til stor hjelp, ettersom den er overlevert fra den hellige profeten Mohammad (fred være med ham) selv.

Abdullah ibn Abi Awfa (måtte Allah være til lags med ham) beretter at Allahs sendebud (måtte Allahs velsignelser og fred være med ham) sa: ”Hvem enn som har et behov ved Allah, eller ved et menneske, la ham på ordentlig vis utføre den rituelle vasken og deretter be to rakat. Dernest, la dem, lovprise Allah og sende velsignelser på profeten (måtte Allahs velsignelser og fred være med ham). La dem deretter si:

salat-ul-hajah

Oversettelse: Det finnes ingen gud, unntatt Allah den mest Overbærende, Gavmilde. Hellig er Allah, Herren av den Overveldende Trone. All Lovprising er til Allah, all verdens Herre. Jeg ber til Deg (Allah) om alt som fører til din barmhjertighet, og din overveldende tilgivelse, berikelse i alt det gode, og frihet fra all synd. La ikke noen av mine synder være uten å bli tilgitt, og ingen bekymring utenom de Du har en løsning på, og ingen trang, som er å oppnå din glede, uten at Du har oppfylt den, Du den mest Barmhjertige!”

[Berettet av Tirmidhi og Ibn Majah. Hadithien har en ubetydelig svakhet. Slike hadither blir likefremt fulgt i forhold til gode gjerninger  (fada’il al-a’mal) ved generell enighet blant tradisjonelle sunni lærde] 

Bønnen av trang er veldig enkel: Essensen i det er å fremme ens behov overfor Allah, den Høyeste, ved å utføre den rituelle vasken (wudu), be to rakat (eller fire), og deretter be helhjertet til Allah.

Det er foretrukket og å bruke den ovennevnte eller en annen liknende dua overført fra den elskede profeten (måtte Allahs velsignelse og fred være med ham). [Ibrahim al-Halabi, Sharh Munyat al-Musalli; al-Fatawa al-Hindiyya; Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]

Den innvendige skikken for dua innebærer å vise vår trang og absolutte underkastelse til Allah, overlate sin sak til Allah, og å vite at den eneste som kan gi og gagne oss, er Allah den Opphøyde. Med dette bør man være sikker på at Allah svarer våre bønner, men slik han finner det beste for oss.

Når omstendighetene ikke tillater oss å be to rakat, bør man likevel gjøre dua til Allah, fremme sine behov overfor Ham, for Han svarer vår dua og elsker å bli bedt til.

Måtte Allah Ta'ala belønne deg med det som er best for deg både i dette livet og i livet etter døden, ameen.
 
Og Allah vet best.
 
Najeeb-ur-Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3