Hva er sharia?

Spørsmål:

Kan du forklare litt hva Sharia går ut på? I korte trekk, hva er Sharia, hvor i verden praktiseres Sharia, og er den Sharia som praktiseres slik den er beskrevet fra et religiøst ståsted (har den noe grunnlag i Koranen)?? 


Svar:

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

Sharia er den guddommelig loven. Det er et sett regler Gud befaler menneskene å leve etter. Den gjør klart for oss hva vi bør gjøre og hva vi ikke bør gjøre, og dens regler er til for å beskytte menneskene fra det onde, og for å gjøre alle aspekter av deres liv nyttige og gledelige. Shari‘a er et altomfattende uttrykk for Allahs vilje både for menneskets åndelige og sosiale liv gjennom påbud, forbud eller tillatelse.

Det er Gud som er lovgiveren og Guds profeter bringer disse lovene videre til menneskene gjennom guddommelig åpenbaring. Gud er Evig og Allvitende derfor er Hans lover universelle, varige og omfattende. Jeg sier Guds profeter generelt fordi sharia ikke er et rent islamsk begrep, men også kan brukes om lovene andre profeter har overlevert før profeten Muhammad (fred være med ham). For eksempel fikk profeten Moses (fred være med ham) sharia-loven i form av Toraen.

Fiqh eller rettsvitenskap, tilsvarer den religiøse lovens jus og er de muslimske juristenes (fuqaha) fortolkning av hva sharia er. Det er fire hovedkilder til tolkningen av sharia. Disse kalles for usul al-fiqh eller lovens røtter.

1. Koranen
2. Profetens tradisjon eller sedvane (Hadith/sunnah)
3. Konsensus (Ijma')
4. Analogi (Qiyas)

De mest grunnleggende aspektene av lovene finnes i selve Koranen, mens hadith/sunnah ofte detaljerer disse lovene. Utover dette blir alt som ikke kan hentes fra noen konkret tekst fra Koranen eller sunnah utledet gjennom de lærdes konsensus og/eller analogi.

Det er for øvrig fire forskjellige lovskoler innenfor sunni-islam: hanafi-, maliki-, shafi'i- og hanbali-lovskolen. Alle disse betraktes som like gyldige, men man bør velge å følge kun én av dem. Det er ikke tillat å for eksempel velge de letteste eller mest passende lovene fra hver lovskole.

Lovene i de fleste muslimske land i verden er i stor grad preget av den islamske sharia. Disse landene lager sine egne lover som i stor grad er i overensstemmelse med sharia, for eksempel lover om ekteskap, forbud mot bestikkelse og så videre. Man kan med andre ord si at det meste av regelverket i muslimske land ikke er i strid med sharias prinsipper. Og da sier det seg selv at sharia ikke er noe som er upraktisk eller uakseptabelt i den moderne verden.

Sharias lovgivning tar hensyn til alle internasjonale forhold, i tillegg til forhold tilknyttet geografiske variasjoner, slik at den kan variere med tid og sted. I tillegg finnes det fleksibilitet i sharia-lovgivning som kan tilpasses nye utviklinger i det moderne samfunnet, så lenge disse ikke er i strid med grunnloven. Det er nettopp dette som er hensikten med de siste to kildene for sharia, nemlig konsensus og analogi.

Og Allah vet best.

Wassalam
Najeeb ur Rehman Naz 

 

Les også andre artikler om rettsvitenskap og metodologi. 

 

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3