Koranen og hadith

Spørsmål:

 

Hei! Jeg er en mulig konvertitt til Islam, og driver med mye studering nå. Jeg har da derfor en rekke spørsmål, og håper noen kan være villig til å prøve å svare meg..:)

Jeg har lest Koranen Jeg ble fryktelig fasinert og og har ingen problemer med å forstå at dette er en hellig bok. Slik jeg ser det er Guds budskap klart og tydelig og viser seg i Trosbekjennelsen. Jeg lurer allikevel på om jeg har rett når jeg har fått inntrykk av at for Muslimer så er Hadither minst like viktig som Koranen. at man skal prøve å leve så likt som Muhammad som lar seg gjøre, og at alt han sa og gjorde var rett. Jeg sliter veldig med å forstå akkuratt dette. (Dette er ikke ment som kritikk jeg er oppriktig interessert!!) Jeg tenker nemlig som så at ingen mennesker er ufeilbarlige, det er det kun Gud som er...Jeg synes Muhammad er ett fantastisk forbilde,og at Hadithene kan være vakre og forklare ting utifra Koranen...Men allikevel tenker jeg hvis det viktigste i hverdagen blir å følge Hadither til punkt og prikke så kan det bli lett å tenke på Muhammad som Gud etterhvert, og ikke som det Sendebudet han får beskjed fra Gud om at han er i Koranen...

 


Svar:


Takk for din henvendelse.

 

Det er svært hyggelig å høre om at du vurderer å konvertere til islam. Og at dette ønsker du å gjennomføre ved hjelp av å studere Koranen og islam. Det er faktisk den rette veien å gå. For det er på denne måten du kan tilegne deg reell kunnskap om islam og oppnå dens essens. Vi ber til Allah om at Han veileder deg til å ta det rette valget snarest mulig.

 

Under følger svar på dine spørsmål:

 

1) Viktigheten av hadith og av å adlyde profeten (fred være med ham)
Beretninger om det Profeten sa og gjorde er helt grunnleggende for vår forståelse av Islam. Mange essensielle påbud og plikter nevnt i Koranen er umulig å gjennomføre uten direkte veiledning og informasjon gitt i hadith-tekstene.  Dette gjelder blant annet plikter som de daglige fem bønnene (al-salah), almissen (al-zakah), pilegrimsreisen til Mekka (al-hajj) osv.

Det står utallige ganger i Koranen om at vi må be. Men hvordan skal vi be? Hvor mange ganger i døgnet, hvor mange enheter er det for hver bønn, i hvilken rekkefølge skal de forskjellige stillingene i bønnen utføres, og hva skal leses under disse stillingene, osv osv? Det står lite om dette i Koranen. Husk også at den praktiske implementering av samtlige påbud gitt i de primære kildene, altså Koranen og Hadith litteraturen, er formulert i fiqh-vitenskapen.

Vi er avhengig av hadtih eller sunnah (profetens sedvane) for å få svar på disse spørsmålene. Derfor er det viktig å følge etter profeten (fred være med ham). Og det er ikke noe muslimene eller noen lærde har funnet på i ettertid. Koranen påpeker viktigheten av å følge profeten (fred være med ham) i flere vers. Under følger noen av dem:

Adlyd Gud, og adlyd Sendebudet, og vær på vakt! Men om dere snur dere vekk, så vit at det kun påligger vårt Sendebud å gi en klar forkynnelse. (5:92)

Si: «Adlyd Gud, og adlyd Sendebudet!» Men om dere så vender ryggen til, så påligger ham kun det han er pålagt, og dere det dere er pålagt. Om dere adlyder ham, har dere funnet rett vei. Sendebudet påligger kun å forkynne klart og greit. (24:54)

Følgende ord i dette verset fortjener mer oppmerksomhet: "Om dere adlyder ham, har dere funnet rett vei." Med andre ord, ønsker vi rett vei, er vi nødt til å adlyde og følge etter profeten (fred være med ham).

Dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet, og gjør ikke deres gjerninger verdiløse! (47:33)

Det betyr at ingen gjerning er av verdi med mindre man har intensjon om å adlyde Allah og Hans sendebud. 

Si: "Om dere elsker Gud, så følg meg, Gud vil elske dere, og tilgi deres synder. Gud er tilgivende, nåderik!" (3:31)

Se hvor klart og tydelig følgende vers er om viktigheten av overleveringer av profeten (fred være med ham):

Det Sendebudet gir dere, ta det. Og hold dere borte fra det han forbyr dere. (59:7)

Dette verset er også et klart bevis på at det profeten sier og gjør, er rett. Det er en generell beordring, uten noen unntak, om å akseptere alt profeten gir oss i form av visdom, instruksjon og det han forbyr for oss. Videre er dette også et bevis på at profeten (fred være med ham), i lik linje med alle andre profeter, er feilfri.

I Allahs sendebud har dere visselig et godt eksempel, for den som setter sitt håp til Allah og den ytterste dag, og stadig kommer Allah i hu. (33:21)

Dette er noen eksempler på om hvordan Koranen pålegger de troende å adlyde, elske og følge profeten (fred være med ham) for å lykkes i dette livet og i det hinsidige. Med andre ord, å adlyde og elske profeten (fred være med ham) er essensen av koranens budskapet.

2) Hva er forskjell mellom Koranen og hadith?
Koranen er Guds ord, åpenbart gjennom engelen Gabriel,  mens hadith er profeten Muhammads (fred være med ham) ord. Dette er en av hovedforskjellene mellom Koranen og hadtih. Den andre viktige forskjellen er at det kan ikke sås tvil om Koranens autentisitet. Et hvert ord og enhver bokstav i Koranen er fra Allah og er bevart i sin opprinnelige form. Dette fordi Allah selv har tatt ansvar for å ta vare på det. Koranen understreker:

Vi har åpenbart Formaningen (al-Dhikr, som er et av navnene til Koranen), og Vi passer på den. (15:9)

Dette er, imidlertid, ikke tilfelle ved hadith. Hadith-litteraturen kan derfor deles opp i to hoved-kategorier, nemlig sahih (riktig eller autentisk) og daif (svak eller usikker med tanke på autentisitet). De lærde har alltid vært veldig kritiske i forhold til å godta eller forkaste en beretning om profeten (fred være med ham). Det stilles veldig strenge krav for å kvalifisere en beretning som autentisk. 

Svaret på spørsmålet ditt blir da at det ikke er nødvendig å tro på og følge enhver hadith/beretning, men kun de hadithene som de lærde har erklært troverdige og autentiske.

Takket være de utrolig dyktige hadithekspertene, er denne omfattende og kompliserte jobben gjort veldig enkel for oss. Flere store verk har gjennom tidene blitt forfattet med samlinger av autentiske hadither. 

De mest anerkjente hadith-samlingene er Sahih Bukhari og Sahih Muslim. Et eksempel på hvor forsiktige disse haditheskspertene var i forhold til autentisiteten av hatihene, er at forfatteren av Sahih Bukhari, Imam Bukhari, kunne omtrent tre hundre tusen hadither utenat, hvorav kun ett hundre tusen viste seg å være autentiske. Men da han igjen forfattet sitt mesterverk, ble kun omtrent syv tusen hadither tatt med i hadith-samlingen.

3) Er profetene feilfrie?

Det er riktig at det kun er Gud som er feilfri, ingen andre er det. Men den ufeilbarlige Gud har beskyttet sine utvalgte mennesker, profetene, mot synder. Det er viktig at profetene er feilfrie. Hadde ikke profetene vært beskyttet ifra synd hadde det oppstått tvil om hvilke deler av deres budskap som er feilfri, og hvilke deler av deres budskap som inneholder feil.

Logikken bak dette er at de er ment å være fullstendige og komplette forbilder for alle mennesker. Om profetene hadde gjort feil kunne også etterfølgerne ha gjort samme feil uten å ha kunnet blitt klandret for dette. Dette er ikke hensiktsmessig. Det vil også bli vanskelig for den troende å ha en uforbeholden tro på sin profet. Hva av det profeten sier er riktig eller feil?

Eksempelvis, hvis en profet sier at det er obligatorisk å gi almisser, kan en som antar at profeter kan ta feil nekte å godta et slikt påbud og rettferdiggjøre det ved å si at profeten kanskje tar feil. Hele religionen ville blitt relativisert og utvannet. Vi søker tilflukt hos Gud mot slike vrange forestillinger.

Så ja, alt profeten (fred være med ham) sa og gjorde, var rett. Koranen påpeker:

Deres bysbarn farer ikke vill, og han tar ikke feil! Ei heller taler han av eget påfunn! Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart! (53:2-4)

Derfor er det viktig å kopiere profeten (fred være med ham), det beste menneske Gud har skapt og sendt til vår veiledning, så godt man kan. Dette er nøkkelen til å oppnå Guds glede og kjærlighet. Jo mer du lever i samsvar med hans sedvane og tradisjon, jo nærmere Gud du står.

Dette impliserer også at det er fullstendig feil å tro på profeten Muhammad (fred være med ham) som Gud. Dette har heller aldri vært et problem i Islam siden denne religionen er strengt monoteistisk.

 

Og Allah vet best.

Najeeb ur Rehman Naz

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3