Spørsmål om zakat

Spørsmål:

 

Salam,

1) Hva gjør man i et tilfelle hvor man han har investert alle sine penger i et business-prosjekt, og ikke har nok kontanter for hånd til å betale zakat? Det er heller ikke mulig å ta deler av investeringen ut for å betale zakat, da de er låst frem til en tid.

2) Kan/bør zakat betales til en nær slektning som har en stor privatgjeld, og ikke er zahib-e nisab? Forandrer det på kjennelsen om vedkommende lever over evne?

3) Kan en kvinne betale sin mann zakah om han ikke er sahib-e nisab, pga privatgjeld?

Håper på svar. Wasalam

 


Svar:

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

1) I en slik tilfelle hvor man har investert sine penger i et business-prosjekt, er man ikke pålagt å gi zakah til man får rådighet (qabdah) over business-gjenstanden/handelsvaren. Det står i samtlige fiqh-bøker at det er ingen zakah på de handelsvarene som man har betalt for men fortsatt ikke har mottatt dem til sin rådighet (Se for eksempel Arkan-e-Islam av Maulana Farangi Mahalli: side 463, Bahar-e-Shariat: 1/385). Men man vil være pålagt å betale zakah på denne handelsvaren også for eventuelle tidligere år etter å ha mottatt den (Bahar: 1/385). Om man imidlertid besitter nisab utenom denne investeringen, må man gi zakah i henhold til sin formue.

2) Zakah kan gis til sine slektninger eller andre trengende uavhengig av deres levemåte. Men det er bedre å gi zakah til de som er mer praktiserende og fromme muslimer.

3) Verken mannen eller kvinnen kan gi zakah til sin ektefelle (al-Hidayah: 1/111, Bahar: 1/412).

 

Og Allah vet best.

Wassalam
Najeeb ur Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3