Betale både skatt og zakah?

Spørsmål:

Hei, alle i Norge blir skattlagt, avgift trukket fra vår lønn. Disse pengene blir gitt til noe godt i samfunnet. Norske stat innkasserer beløpet fra enhver borger i Norge, kan vi kalle dette for zakaht,? Og eventuell hvorfor ikke når disse pengene går til veier, skole,
medisiner, hjelp til utlandet osv.

Pengene går ikke bare til nordmenn, men til flere muslimer som benytter seg av veiene, utdanning, medisin osv.


 

Svar:

bism

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, evig Nåderike.

Takk for din henvendelse.


Det er forskjell mellom den statlige skatten og zakah (eller zakat).

Zakah er en av de fem søylene i islam. Det er en religiøs plikt og dermed en form for tilbedelse (ibadah). Det er en type almisse som er obligatorisk for enhver muslim som oppfyller dens spesifikke kriterier. Blant disse kriteriene er for eksempel å eie nisab eller zakah-pliktige midler. Videre kan zakah-midlene kun brukes på de områdene som er nevnt i Koranen og hadith. Sura Tawbah nevner hvem som kvalifiserer seg til zakah:

Almissegavene er for de fattige og trengende, for dem som arbeider med dem, for dem hvis hjerter skal forsones, til frikjøping av slaver og skyldnere, til fremme av Guds sak og til veifarende. Dette er Guds forskrift. Gud vet, er vis. (9:60)

Zakah kan med andre ord gis til følgende:

1. Fattige
2. Trengende
3. De som arbeider med innsamling og distribusjonen av zakah (de kan trekke lønn fra zakah-penger)
4. Frikjøping av slaver (ikke aktuelt i dag)
5. Skyldnere
6. De som kjemper for Allahs sak
7. Veifarende

Et annet viktig kriterium for gyldigheten av zakah er at det, i motsetning til frivillige almisser, kun kan gis til muslimer og at mottakeren er kvalifiserert til å motta zakah (se punktene over).

Skatten er derimot en statlig plikt som har flere ulike formål. Den har ingen spesifikke mottakere som er tilfellet med zakah. Derfor vil det ikke være riktig å anse skatten som zakah eller bruke zakah-pengene på å betale en del av skatten.

Det er selvsagt viktig å bygge veier, broer, sykehus, skoler, osv. Men dette må gjøres med skattepenger og/eller frivillige almisser annet enn zakah. Det står følgende i Fatawa Hindiyyah (Alamgiri):

Zakah kan ikke brukes på å bygge moskéer, broer, vanningssteder, reparasjon av veier, graving av elver, hajj, jihad og denne type formål, som ikke kvalifiserer seg til forvaltning av zakah (Kitab al-zakah, bab fi al-masarif).

Og Allah vet best.

Wassalam
Najeeb ur Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3