Sadaqah med rentepenger

Spørsmål:

Assalamo alaikom!

Jeg henviser til ett tidligere spørsmål (Tillatt å donere bort haram gjenstander?) hvor det ble svart att alt som er haram å eie og bruke er haram å donere. Gjelder dette også rentepenger? 

Jazakallah khair


Svar:

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, Nåderike.

Takk for din henvendelse.

Det er en generell regel som gjelder alle forbudte eiendeler og ulovlige inntekter. Disse kan ikke doneres. Med donasjon menes det her å gi noe bort som sadaqa. Det vil si gi noe bort med intensjon om å få belønning for det fra Allah. Det er ikke tillatt å gi sadaqa med midler som er haram eller opptjent på en ulovlig måte.

Samme gjelder rentepenger. De kan ikke doneres. Flere lærde anbefaler imidlertid å ta disse pengene imot og gi bort til en trengende person uten intensjon om sadaqah. Om pengene ikke tas ut av banken kan disse blant annet være med på å styrke den rente-baserte økonomien. Dessuten kan de også brukes til formål som kanskje ikke tjener våre interesser.

Og Allah vet best.

Najeeb Naz

 

 

 


Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3