Hva er sadaqah og hvordan gis det?

Spørsmål:

Salaam alekum.

Jeg har et lite spørsmål.
Hva er sadqa og hvordan gir man sadqa?

 


Svar: 

bismilla


Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

Begrepet sadaqah (flertall sadaqat) betyr "frivillig veldedighet". Alt man gir bort med intensjon om belønning (ajr eller sawab) fra Allah er sadaqah. Den kan gis til de trengende, om det er slektninger, venner eller andre folk i samfunnet.

Flerfoldige vers i Koranen anmoder muslimer til å gi veldedighet. Veldedighet kan ta to former: soning for en urett og som bekreftelse på at alt en eier i virkeligheten tilhører Allah. Alt som ofres i Allahs navn vil ikke bare bli betalt tilbake i sin helhet, men multiplisert på dommens dag. Faktisk kaller Koranen dette for "et godt lån."

”Så hvem gir Allah et godt lån, så Han kan fordoble det for ham? Og han har en herlig lønn i vente!” (57:11)

I et annet vers sier Allah: ”Dere når ikke frem til rett fromhet før dere gir bort av det som er dere kjært. Hva dere enn gir, Gud vet om det.” (3:92)

Selv penger som en person bruker på sin familie anses som veldedighet. Profeten (fred og velsignelser være med ham) sa: "Når en muslim bruker (sine penger) på sin familie og søker belønning for det fra Allah, teller det for ham som veldedighet." (Sahih Muslim)

Sadaqah er en stor velsignelse for den troende såvel som for samfunnet generelt. Det er ikke noe som kun de rike drar nytte av eller får æren av. Selv de som har lite eller ingen ekstra midler kan gi veldedighet. For dem er sadaqah de gode gjerninger gjort for å glede Allah uten forventning om godtgjørelse i dette livet. Profeten (fred være med ham) fortalte:

”Å gi sadaqah (veldedighet) er obligatorisk for enhver muslim.” Det ble spurt ”Hva sier du om en som ikke har (midler) til det?” Han (profeten) sa: ”La ham gjøre praktisk arbeid, slik at det vil gagne ham og gi veldedighet.” Det ble spurt: ”Hva med han som ikke har midler til det?.” Han (profeten) sa: ”La ham hjelpe den trengende, den krenkede.” Det ble spurt: ”Hva sier du om den som ikke er i stand til det heller?” Han (profeten) sa: ”Da bør han stå ved det aktverdige og gode.” Det ble spurt: ”Hva om han ikke kan gjøre det?” Han (profeten) sa: ”Han bør da avstå fra det onde, for sannelig er det veldedighet på hans vegne.” (Sahih Muslim)

Med andre ord utgjør ikke sadaqah kun den økonomiske veldedigheten. I sin vide forstand brukes begrepet for alle andre gode handlinger, til og med et godt ord.

I en annen hadith beskrives dette slik: "En (obligatorisk) sadaqah (veldedighet) må gis for alle ledd i kroppen (som et tegn på takknemlighet til Allah) for hver dag solen står opp. Å dømme med rettferdighet mellom to personer er å betrakte som sadaqah, å hjelpe en mann med å ri på sitt ridedyr eller å losse hans gods på det, er å betrakte som sadaqah, (å si) et godt ord er også sadaqah, hvert skritt som tas på ens vei til å forrette den obligatoriske bønnen (i moskeen) er også sadaqah, og å fjerne en skadelig gjenstand fra veien er også sadaqah.” (Bukhar og Muslim)

Disse og utallige andre hadither understreker fordelene samt oppfordrer muslimer til å gi sadaqah. Dette styrker muslimenes fromhet, gjør dem gavmilde, og sprer rikdom og velvilje blant folk i samfunnet.

Sadaqah kan gis på mange flere måter. Her er noen eksempler:

  • Bidra økonomisk til de trengende
  • Donere medisiner, bøker, klær, mat osv.
  • Hjelpe fattige studenter med å ta høyere utdannelse.
  • Hjelpe til med å bygge moskeer, skoler, sykehus, leiligheter, drikkevanns prosjekter, mm.
  • Hjelpe folk i vanskelige situasjoner, som i forbindelse med jordskjelv og andre naturlige katastrofer, gjeld, sorg osv.

Og Allah alene gir suksess.

Wassalam
Najeeb Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3