wim logo

I dagens Norge kan det tidvis virke som om vi skal være minst mulig tilhengere av islam, for å bli anerkjent som mest mulig forenelig med det norske.

De senere årene har jeg fått en god del råd. Fine råd, som jeg ser er ment for å løfte mottakeren, men som jeg dessverre ikke har fulgt.

Kilde: Aftenposten