wim logo

Spørsmål:

 

1) Hva skal man gjøre når man har lest ferdig koranen? 
2) Hva slag dua skal man lese? 
3) hvis man vil at det man har lest .Den " swab" man har fått  ved lest ferdig koran skal gå til en person som er død eller til en syk person hva skal man si da?

Håper dere kan hjelpe meg med svarene.

 


Svar:

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

 

1 og 2) Du trenger ikke nødvendigvis å gjøre noe spesielt annet enn å takke Allah for at Han har gitt deg mulighet (tawfiq) og æren av å resitere Sine hellige ord.

Imidlertid, kan du resitere ulike dua for å be Allah om Hans velsignelse og tilgivelse. En vanlig dua som bør leses etter resitasjon av Koranen finnes på slutten av de fleste trykte eksemplarer av Koranen og heter "Dua Khatm al-Quran". Denne bønnen finnes i to versjoner, den ene litt kortere enn den andre. Den korte bør man resitere hver gang man har resitert fra Koranen, og begge bør leses når man har resitert ferdig hele Koranen.

Vennligst trykk 
her for å laste ned disse duaI tillegg kan du også be med egne ord om det du ønsker - for deg selv, dine foreldre, søsken, slektninger og alle andre muslimer. 

3) Du kan sende belønningen (thawab) ved å resitere Koranen til de avdøde. Da ber man først Allah om aksept for det en har resitert av Koranen. Dernest gjøres dua om at Allah sender belønningen for resitasjonen først til vår profet Muhammad (fred være med ham), dernest til alle tidligere profeter (fred være med dem alle), etterfulgt av profetens familie, hans hustruer, hans følgesvenner (måtte Allah være fornøyd med dem alle) og alle andre muslimer som har gått frem til i dag.

Til sist nevner du personen du ønsker å sende belønningen til og avslutter så med noen andre valgte vers fra Koranen og/eller hadith.

Man bør også avslutte med å be for de sykes helbredelse ut fra Hans nåde og ved Koranens velsignelse (barakah).
 

Og Allah vet best.

Wassalam

Najeeb ur Rehman Naz