Antisemittisme i islam

Spørsmål:

Hei! Kan dere være så snill å svare meg på forholdet mellom muslimer og jøder. Jeg hadde en samtale meg min bestemor i går og hun mente at Allah har sagt at man skal hate jøder, og hvis jeg ikke er enig, går jeg imot Allah. Jeg fikk så vondt i hjertet, islam betyr jo fred. Hvordan kan man da ha hat for enkeltmennesker. Kan du være så snill å svare på hvordan vi skal forholde oss til jøder. Min bestemor sa: at det har blitt referert slik: du kan spise kos en jøde, men sove hos en kristen. 

Hvis de limer inn sura, eller hadith, kan de være så snill å skrive en konklusjon, det er vanskelig for meg å forstå. Det kan ikke være riktig å hate, jeg mener også å ha lest at en mann kan gifte seg med en jødisk kvinne, og at man skal behandle de som dine brødre. Det kan vell ikke være mer riktig å gi en fattig muslimsk unge brød enn å gi en fattig jødisk unge brød? Eller?  Setter utrolig pris på svar, i og med at jeg alltid havner i en ganske intens diskusjon med enkelte.Svar:

Hei,

Takk for din henvendelse.

 

Islam oppmuntrer oss til å respektere våre medmennesker. Hvis vi ønsker at andre skal behandle oss med verdighet må vi selvsagt gjøre det samme, så enkelt er det. Du kan ikke forvente respekt og godhet fra andre når du har en en dårlig og uhøflig oppførsel mot dem.

Shaykh Pirzada skriver i sin nylig utgitte bok: "Om vi ønsker å vinne respekten til kristne, jøder, hinduer osv, så må vi også respektere dem. Som vår kjære profet Muhammad (fred være med ham) sa, "Ingen av dere kan bli (oppriktig) troende før han/hun elsker for sine medmennesker det han/hun elsker for seg selv." Koranen har et klart budskap om gjensidig respekt og velvilje, faktisk så bør man behandle andre med enda større respekt enn det man selv blir vist: "Når dere hilses med en hilsen, så svar med en enda bedre, eller en tilsvarende. Gud fører regnskap med alle ting." (4:86)

Videre, har Koranen oppmuntret oss til respektfull og rettferdig befatning med ikke-muslimer, og den har gitt det glade budskap om Allahs aksept til de muslimene som har en rettferdig og hyggelig oppførsel mot ikke-muslimer. Allah sier i sura 60 vers 8: "Gud forbyr dere ikke å vise respekt og rimelighet mot dem som ikke bekjemper dere for religionens sak, og ikke drev dere bort fra deres hjem. Gud liker dem som viser rimelighet." (Muhammad Imdad Hussain Pirzada, I am a British Muslim, my rights and responsibilities, s. 46-47)

En gang mens profeten (fred være med ham) satt sammen med sine følgesvenner, ble kisten til en jødisk mann bært forbi dem.  Profeten (fred være med ham) reiste seg og så på kisten med sorg. En av følgesvennene sa, "Han var en jøde." Profeten (fred være med ham) svarte: "Var han ikke et menneske?" (Ibid, s. 49)

Profetens sedvane er vitne til at han var snill og barmhjertig mot alle, uavhengig av tro, etnisitet, geografisk tilhørighet og hudfarge. Det er berettet av Abu Huraira (måtte Allah være til lags med ham) at profeten ble bedt om å be mot polyteistene. Han svarte: "Jeg er ikke sendt som en forbanner, men jeg er sendt som en nådesbevisning." (Ibid, s. 95)

Islams etiske normer er heller ikke utelukkende antroposentriske, de pålegger oss å vise godhet og vennlighet mot alle skapninger. Profeten (fred være med ham) sa: "Alle skapninger er Allah's familie, og mest av alle elsker Allah de som behandler Hans familie godt og som er mest fordelaktig for den." (Ibid, s. 59)

Det er veldig problematisk når de som ikke har innsikt i islamsk teologi eller historie selektivt tar ut deler av Koranen og bruker det helt ut av kontekst. Ofte klarer man heller ikke å skjelne mellom nåtidens nye politiske virkeligheter og det Islam står for.   


Med vennlig hilsen
Najeeb ur Rehman Naz

 

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3