Vektskål under Dommedagen

Spørsmål:

Salamo aleikum

Har en del rekke spørsmål

Hvis jeg har gjort 49 % av dårlige handlinger og 51 % av gode handlinger, vil jeg da slippe straff for de 49 % av onde handlinger fordi skalaen på det gode er høyere enn skalaen på det dårlige?

Jeg har lest et sted der det sies at en muslim entrer ikke paradiset før man har renset seg fri for sine synder i helvete først. Stemmer dette gjennom fiqh?

Og hvis man ikke ber sine obligatoriske bønn, blir man erklært som en frafallen muslim.Altså man er ikke en muslim lenger? 


Svar:

 

 

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

​Det er flere vers i Koranen som nevner vektskålen, eller al-Mizan, hvor menneskenes handlinger vil bli veid på dommedagen. Under følger 3 slike vers:

​Veiingen på denne dag er sannhet. De hvis vektskåler er tunge, dem vil det gå godt. De hvis vektskåler er lette, de er fortapte fordi de forgikk seg mot Vårt ord. (7:8-9)​

​Vi skal sette opp riktige vektskåler til oppstandelsens dag, så ingen skal lide den minste urett. Og selv om det har et sennepskorns vekt, skal Vi trekke det frem. Og Vi er tilstrekkelig til å holde avregning. (21:47)

Den, hvis vektskåler er tunge, vil gå til et godt liv! Men den, hvis vektskåler er lette, Helvetes fang vil da være hans tilholdssted. (101:6-9)​

​Det er på grunnlag av disse versene og flere hadither at de lærde kommer frem til det du indikerer i spørsmålet ditt - at den som har en overvekt av gode gjerninger vil lykkes i det hinsidige og den som har en overvekt av dårlige eller onde handlinger vil bli straffet i helvete (Pirzada, Islami Aqaid: side 71)​.

En beretning i Tafsir Qurtubi nevner det samme: 

​Allah, den allmektige, vil på dommedagen si: "Adam! Tre frem til Stolen ved vektskålen (al-Mizan) og se hva som bringes opp til deg fra gjerninger av dine sønner. Den, hvis gode gjerninger veier en sennepskorns vekt mer enn hans dårlige gjerninger, han fortjener paradiset. Og den, hvis dårlige gjerninger veier en sennepskorns vekt mer enn hans gode gjerninger, han fortjener ilden. (Dette vil fortsette) til du vet at Jeg straffer kun de urettferdige." (Tafsir Qurtubi: 7/167, Dar al-Kutub al-Misriyya Kairo, 1964)​​

Om den troendes dårlige gjerninger veier mer enn de gode vil vedkommende få sin straff i helvete før han/hun blir sendt til paradiset, hvor han vil være i evig tid. 

Dette er den generelle regelen som er en del av muslimenes tro. Men Allah er Allmektig. Om Han vil, og vi håper og ber til Han om at Han gjør det, kan Han tilgi alle våre synder ut fra Sin barmhjertighet og nåde.  I tillegg vil kvaliteten og intensjonen bak våre handlinger også spille en rolle i forhold til tyngde og vekt. Derfor gjør det vanskelig å lene seg på beregninger av typen 49% vs 51% osv.

​Og til den siste delen av ditt spørsmål, man blir ikke ansett som ikke-muslim eller frafallen på grunn av at en ikke har bedt. Dette til tross for bønnens viktighet og at det faktisk er svært alvorlig at en unnlater å be. Derimot, om man er av den oppfatning at bønnen ikke er obligatorisk, eller ser ned på den av andre årsaker, vil man bli erklært som ikke-muslim (For mer detaljer om dette: Fatawa Rizviyya: 5/102-108).

Og Allah vet best.

Wassalam
Najeeb Naz

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3