wim logo

Pressemelding: World Islamic Mission fordømmer trusler og oppfordrer til fred og samarbeid
 
Oslo, 6. april 2024 - World Islamic Mission (WIM) uttrykker sin sterke fordømmelse av truslene rettet mot muslimske trossamfunn og oppfordrer til fred og samarbeid etter rapporter om økt væpning av politiet i lys av trusler på et nettsted.
Enhver form for trusler mot religiøse institusjoner eller enkeltpersoner er fullstendig uakseptabelt og strider mot de grunnleggende prinsippene for fred og harmoni som vi som samfunn må verne om. Moskeer er hellige steder for bønn, refleksjon og fellesskap, og ethvert forsøk på å true eller skade dem, representerer et angrep ikke bare mot de troende, men også mot vårt felles ønske om å leve sammen i fred og forståelse.
Vi samarbeider tett med relevante myndigheter og tar disse truslene på alvor og har full tillit til at det blir iverksatt tiltak for å sikre offentlighetens sikkerhet på en forsvarlig måte. Samtidig oppfordrer World Islamic Mission til å handle med omhu og ikke la frykt og mistro føre til unødvendig polarisering eller stigmatisering av bestemte samfunnsgrupper.
Som et fellesskap må vi stå sammen i kampen mot hat, vold og ekstremisme av enhver form. Vi oppfordrer til fredelig dialog, samarbeid og gjensidig respekt for å bygge broer og fremme felles forståelse og harmoni i samfunnet.
World Islamic Mission er fast forpliktet til å fremme fred, forsoning og respekt for alle menneskers verdighet, uavhengig av tro, bakgrunn eller tilhørighet. Vi fortsetter å jobbe for en verden der vi alle kan leve sammen i fred og harmoni.