wim logo

Imam Zaid Shakir, en av grunnleggerne av Zaytuna College i Berkeley i USA snakker om USA valget i fredags khutba.