wim logoProfeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, sa: “Den som nedkaller velsignelser på meg en gang, Allah velsigner ham ti ganger mer”. [Muslim, Abu Dawud og Tirmidhi]

 

Dala`il al- Khayrat er den mest brukte håndboken av darood eller velsignelser over profeten Muhammad - fred og velsignelse være med ham. Boken ble forfattet av den store lærd, Guds venn og Marokkos fryd; Imam Muhammad ibn Sulayman al-Jazuli som også var en etterkommer av profeten Muhammad - fred og velsignelse være med ham. Boken er delt inn i kapitler, og tradisjonelt ble en kapittel resitert hver dag.

Denne autentiske utgaven har en høy papir kvalitet, og egner seg også godt for å gi som gave. Den er skrevet for hånd av den kjente kaligrafen fra Syria, Uthman Taha.

Les mer om boken ved å trykke her.

Boken kan bestilles fra http://dalail.co.uk/