Al-Hidayah av al Marghinani på engelsk


Hidayah har dominert det juridiske feltet innen Hanafi fiqh siden den ble skrevet av Sheikh Burhan al-Din al Farghani al-Marghinani for 800 år siden.

Den har en så sentral plass i skolen at en lærd som ikke har gått igjennom den ikke betraktes som pålitelig.

Det har blitt skrevet fortolkninger av denne boken, og fortolkningene har vært gjenstand for enda flere fortolkninger.

Dette er en videregående bok i fiqh som forklarer mange bevis direkte fra Quran og hadith, samtidig som posisjonene til de andre fiqh skolene blir presentert og tolket. Boken bør leses med en lærd.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3