Islam og Terrorisme - synonymer?

Hendelsen i USA den 11. september 2001 forandret hele verden. Det var en tragisk hendelse som det ikke finnes argumenter for å støtte. Ingen troende muslim kan støtte en slik handling. Siden den gang har situasjonen for verdens muslimer blitt vanskeligere og vanskeligere. Rundt 1,5 milliarder muslimer blir i dag straffet for handlinger utført av noen få personer. Ordene Islam og terror/terrorisme er i dag nesten blitt synonymer.

bism

Hendelsen i USA den 11. september 2001 forandret hele verden. Det var en tragisk hendelse som det ikke finnes argumenter for å støtte. Ingen troende muslim kan støtte en slik handling. Siden den gang har situasjonen for verdens muslimer blitt vanskeligere og vanskeligere. Rundt 1,5 milliarder muslimer blir i dag straffet for handlinger utført av noen få personer. Ordene Islam og terror/terrorisme er i dag nesten blitt synonymer.

For meg betyr ordet ”terror” å bruke vold eller trusler for å oppnå noe, å ramme uskyldige sivile.  I dag gjøres det desverre ikke forskjell på terror og legitim motstandskamp ulike steder i verden. Når en person sprenger seg selv i en buss fylt av sivilie uskyldige barn, voksne og gamle, er det etter min mening terror. Når palestinerne slåss mot okkupasjonsmakten israels soldater, er det legitim motstandskamp. 

Når en palestiner dreper en israelsk soldat, meldes det om et ”forferdelig drap”. Når israelske soldater dreper steinkastende barn, bruker stein for å knekke armer og ben på steinkastende og protesterende palestinske ungdommer, sises det ”Israel har rett til å forsvare seg”. Jeg kan ikke forstå denne ”kristne” rettferdigheten.

Vi europeere har desverre dårlig hukommelse. Vi har ”glemt” at det var vi i den kristne Europa som terroriserte og drepte noen millioner jøder og senere på grunn av skammen tok land fra palestinerne og ga det til jødene fordi det landet var ”lovet til dem av Gud”. ”Selvfølgelig” var det ikke kristne som utførte og støttet terroren mot jødene. Det var nazister, tyskere, Italienere m.m. I Quranen står det at Allah har skapt hele verden. Da
bør jo hele verden gis til muslimene siden det er vår Gud som har skapt den?

Gang på gang sier muslimer at hverken de eller Islam støtter terrorisme, men hver gang blir vi beskyldt for at vi ikke ”klart tar avstand fra terror”. Hva skal vi muslimer gjøre for å ”bevise” at også vi og vår religion er i mot enhver form for terror?

Kanskje løsningen kan være at hver gang det skjer en terrorhandling eller noe ondt, må
vi muslimer gå inn på en offentlig hjemmeside og avgi en erklæring om at vi, også denne gangen som alle andre, er i mot terror og onde handlinger?

Jeg gjentar det andre muslimer har sagt utallige ganger: Islam forbyr og fordømmer terror. Terrorhandlinger utført i Islams navn er ikke i henhold til Islams verdier og budskap. Jeg vil gjerne se bevis for at Islam mener noe annet. Hvis noen få av ca. 1,5 milliarder muslimer i verden gjør noe galt, kan det ikke tillegges Islam.

Pave Urban 2. startet i år 1095 korstogene, som i praksis resulterte i grusomme handlinger mot muslimer utført i Guds navn av kristne. Kirkelige ledere støttet både Adolf Hitler og Mussolini i Italia. Var ikke det ”kristen” terror? Dette var i følge dagens kristne ledere handlinger som ikke samsvarer med kristne verdier, og dermed kan en ikke laste Kristendommen for det.

Det begås drap og vold fra Nynazister og sympatisører i Europa. Et kjent eksempel i Norge er Holmlia-drapet hvor en ung uskyldig gutt med navnet Benjamin ble drept av nynazister. I tillegg kan vi fra tid til annen lese om vold fra nynazister. Det kalles for ”vold” når det er hvite kristne nynazister som utfører handlingene, selv om det også pr. definisjon burde ha vært definert som ”terror”; voldshandlinger utført for å oppnå politiske mål. Det kalles for en ”avskyelig handling” når en hvit ung nynazist sprenger en bygning i Oklahoma, mens det kalles for ”terror” når mørkhudede med arabiske navn sprenger bygning i New York. Handlingene i både Oklahoma og New York var terrorisme, siden det rammet uskyldige mennesker. Når kristne Ku Klux Klan medlemmer utfører terror handlinger med bibelen i hånden, er det ikke kristne eller Kristendommen men noen personers handlinger. Når noen onde personer som påstår å være muslimer sprenger bygninger i New York, er det Islam og muslimer som har skylden. Jeg kan ikke forstå denne ”logikken”.

Så har vi det ”kristne” USA, landet som kjemper for ”demokrati, ytringsfrihet og rettferdighet”. Mange av oss i Europa forstår ikke hvorfor muslimene så sterkt misliker USA. ”Det er sikkert fordi Islam og muslimer ikke vil ha ytringsfrihet, frihet og demokrati”. Igjen har vi europeere dårlig hukommelse. Vi trenger ikke gå lenger tilbake
i historien enn de siste få ti-år.:

 1. Vi ”glemmer” at det var USA som i 1998 bombet en fabrikk i Sudan som produserte ”farlige kjemiske giftstoffer”. Fabrikken forsynte i realiteten den fattige befolkningen med hardttrengt medikamenter. Er det ikke Statsterrorisme?
 2. Vi ”glemmer” at det var USA som fjernet den folkevalgte statsministeren i Iran
  og erstattet ham med Shaheen og hans tyranniske regime.
 3. Vi ”glemmer” at USA gjennom hele 1980-tallet støttet Saddam Hussein og hans tyranniske regime som produserte og brukte kjemiske våpen. Det var ”ok” når
  USA-vennen Saddam brukte kjemiske våpen for å slakte tusenvis av kurdere.
 4. Vi ”glemmer” at USA’s krig mot Irak var i følge FN i strid med Folkeretten.
 5. Når en amerikansk soldat dreper en skadet ubevæpnet iraker, mot alle internasjonale lover og regler, er det et enkeltstående tilfelle. Det er også enkeltstående tilfeller når amerikanske soldater torturerer irakere i amerikanske fengsler i Irak. Er det derimot en person som påstår at han kidnapper og dreper i Allah’s navn, er det plutselig Islam og muslimer som gjør det. Både drapet på Margaret Hassan og uskyldige irakere og muslimer er terrorhandlinger.
 6. Vi ”glemmer” de hundrevis, kanskje tusenvis, som sitter i amerikanske fengsler samt på Guantanamo basen som er enten ”terrorister” eller ”lovløse krigere”. De har selvfølgelig ingen rett til å få vite hva de er anklaget for, heller ikke rett til å få tatt opp sin sak i en domstol. De kan selvfølgelig tortureres, de er jo ”terrorister” og ”lovløse krigere”. Selv om det sitter barn helt ned i 13-års alderen som fanger på basen, er det ikke norske myndigheters rett til å blande seg inn i ”indre amerikanske politiske forhold”.
 7. Vi europeere er så glade i verdens største demokrati, USA. Det er et land som kjemper for å innføre demokrati over hele verden. Det er nettopp derfor de anstrenger/anstrengte seg så sterkt for å støtte ”demokratier” som Shaheen i Iran, Saddam i Irak, diktatoren Husni Mubarak i Egypt, demokratiske kongefamilie i Kuwait og sin nære allierte Saudi Arabia.  De støttet fra dag en den ”demokratisk valgte” presidenten Musharraf i Pakistan. All honnør til USA for sitt engasjement for demokrati i verden.
 8. Vi "glemmer" at USA går til krig mot et land fordi den bryter FN vedtak, mens
  israels utallige brudd på menneskerettigheter, Folkeretten og FN vedtak oversees.
 9. Vi har også ”glemt” at USA støttet militærregimet i Algerie til å fjerne det demokratiske valgte partiet kun fordi det var et muslimsk parti.

Mitt land Norge er et at verdens beste land å bo i. Det er et land med vakker natur og et fint folk. Men hendelsen i USA for 3 år siden har desverre også forandret noe av situasjonen for oss muslimer her. Vi muslimer i Norge føler oss diskrimenerte. I dag  føler vi at det er nærmest fritt fram å mobbe oss, tildele oss meninger og verdier som
vi ikke står for. For eksempel gjentas det gang på gang at Islam støtter tvangsekteskap, selv om muslimske ledere kan bevise at Islam mener det motsatte. De som støtter tvangsekteskap handler ikke i tråd med Sharia-lovene, som Hagen frykter så sterkt.
Et annet eksempel er usannheten som nærmest har blitt en sannhet i Norge i dag,
at Islam ikke er forenlig med demokrati.

Etter min mening er Carl I. Hagen en av de fremste til å komme med feilaktige påstander om muslimer og Islam. Senest i går kunne jeg se ham i Holmgang advare mot muslimske fundamentalister og terrorister.

 •  
  •  
   •  
    •  
     • Hagen ”glemmer” at den eneste terroristaksjonen vi har hatt i nyere tid på norsk jord ble utført av Mossad agenter, sendt av den israelske stat. Jeg kan ikke huske at Hagen har kommet med advarsler om terrorisme fra den israelske stat?
     • Jeg kan heller ikke huske at Hagen fordømmet den terroristiske amerikanske bombingen av den farmasøytiske fabrikken i Sudan i 1998.
     • Hagen nevner hele tiden grusomhetene som foregår i ”muslimske” land. Det han ”glemmer” er at mange av lederne i ”muslimske” land er diktatorer støttet av det  kristne USA. De samme ”muslimske” landene har heller ikke innført Sharia-lovene.
     • Hagen skremmer det norske folk med ”Sharia lover”. Det holder ikke for Hagen når talsmann for Islamsk Råd forteller ham at de samme Sharia-lovene pålegger alle muslimer å følge lovene i det landet de bor i. Det er en annen diskusjon om hva som er så ”farlig” med sharia-lovene.
     • Jeg kan heller ikke huske at Hagen har kommet med fordømmelse av volden og angrepene på muslimene I Nederland; brannpåsettelse av moskeer, muslimsk skole og vold mot muslimer. Det er kanskje etter Hagens mening ikke noe å snakke om siden det er muslimene, med sin farlige Sharia-lov” som er ofrene? Hagen burde  kanskje også stille krav til norske kristne om å gå i tog for å vise sin avstand fra handlingene utført mot muslimer i Nederland.

Det som er min hensikt med å skrive denne teksten er at dette er eksempler på hendelser/meninger som meget godt illustrerer hvorfor noen få muslimske ungdommer rekrutteres til de onde gruppene. Unge muslimer ser at de og deres religion blir urettferdig behandlet av ”kristne”. Muslimene ønsker å kjempe mot usannhetene og urettferdigheten. Det vet de onde gruppene å utnytte. Meninger som uttrykkes av enkelte politikere og myndighetspersoner er med på å skape større grobunn for rekruttering til de onde gruppene.

Det er ikke muslimer eller Islam som utfører terrorhandlinger. På samme måte som handlinger utført av ulike kristne land og personer ikke er handlinger utført av ekte troende kristne eller Kristendommen. Vi må ha en dialog, istedenfor å stadig angripe hverandre med tildels feilaktige påstander. Istedenfor å se på hverandre som fiender, bør vi prøve å forstå hverandre og finne måter å kunne leve side ved side på.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3