wim logo

Spørsmål: 
Hei jeg lurer på en ting. I ramadan så skal man jo ikke høre på musikk, men når man har mensen i ramadan og ikke kan faste kan man da høre på musikk?

 

Assalamu alaikum.

Takk for din henvendelse.

Ramadan er en velsignet og hellig måned. Det er viktig at denne måneden respekteres på en best mulig måte uavhengig av om man faster eller ei. Menstruerende kvinner og andre muslimer som ikke faster av en eller annen gyldig grunn må også unngå aktiviteter som er uønsket og frarådet.

Musikk er generelt sett et omdiskutert tema blant lærde. Flere mener det enten er forbudt eller, i det minste, mislikt. Andre sier det ikke er generelt forbudt men det kommer an på innholdet i den. Er innholdet religiøst- og moralsk sett godt, vil det være tillatt å høre på musikk i en passende mengde som ikke går utover noen av ens andre plikter og nødvendige gjøremål. I motsatt fall vil det ikke være tillatt å høre på musikk. Uansett hvilke av disse to synspunktene man forfekter, er det sikkert hensiktsmessig å unngå å høre på musikk i ramadan uavhengig av om man faster eller ei.

Menstruerende kvinner faster ikke og de er også fritatt fra å be. Men det betyr ikke at de ikke kan gjøre andre ting som er av stor nytte og velsignelse for dem. Det er ingenting i veien for at de for eksempel gjør ulike dhikr, samt lese durud sharif under menstruasjonen.

Mer om musikk kan leses her: https://wim.no/det-lovlige-og-det-ulovlige/161-er-all-musikk-forbudt-i-islam

Og Allah vet best.

Najeeb Naz