Kvinner i jobb

Spørsmål:

 

Aslam-o-Alikum

 

Jeg lurte på hvordan er det med jenter (over 14 år og +++++) og job? Jeg har hørt at jenter/damer helst skal være hjemmet (innenfor 4 vegger). I utlandet må begge jobbe for at det skal gå bra økonomisk. Jeg jobber på Apotek og har kontakt med pasienter/kunder som er både kvinner og menn (ikke- mehram).Jeg bruker hijab på jobben. Er det love å jobbe med sånn yrke? Hvor strengt er det? Hva med å jobbe som hjelpepleier/sykepleier? 1000 takk for at dere tar seg tid til å svare på våre spørsmål. Allah haffiz

 


Svar:

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, evig Nåderike.

Takk for din henvendelse. 

Islams generelle holdning om sammenblanding av kvinner og menn er at det frarådes. Men det finnes unntak etter behov og omstendigheter. Kvinner har siden profetens (fred være med ham) tid alltid vært aktive i samfunnet. De besøkte moskeene, var tilstede i forskjellige forsamlinger, hjalp til med jordbruk, drev handel, medisinsk hjelp osv. Derfor er det tillatt for kvinner å gå ut etter behov.

Dette innbefatter også ditt yrke som apotektekniker, så vel som hjelpepleier, sykepleier, lege osv.

Stormuftien i Egypt, Dr. Ali Gomma Muhammad, svarer på følgende vis på spørsmål fra en tannlege om hvorvidt det er tillatt for henne å behandle mannlige pasienter:   "Umm Atiyya (måtte Allah være til lags med henne) drev med medisinsk hjelp. Hun åpnet sårene til folk, vasket dem osv. Hun pleide å komme i fysisk kontakt med menn, avdekket deres kroppsdeler (som vanligvis må være tildekket) etter behov og ivaretok de syke. Det er derfor ingen problem for deg å behandle pasientene." (Fatawa Asriyyah, bind 1 s. 430).

Det må her likevel presiseres at en bør etterstrebe å søke medisinsk hjelp først hos det samme kjønn, dernest det motsatte.

Og Allah, den Opphøyde, vet best. 

Najeeb ur Rehman Naz 

 

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3