Takbir al-Tashriq

Spørsmål:

Hva er Takbir al-Tashriq og når leses det?

 


 

Svar:
 

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, Nåderike.

 

Takbir al-Tashriq er en praksis som er overlevert fra de tidligere generajoner av muslimer med referanse til Sayyiduna 'Ali og Ibn Mas'ud (måtte Allah være til lags med dem) i samlingen til Ibn Abi Shayba [Ibn al-Humam, Fath al-Qadir]. Dette er altså en praksis som har sine røtter fra profetens (fred være med ham) ledsagere og dermed ansett som autentisk og fortjenstfull.

Det er wajib (påkrevd) å resitere Takbir al-Tashriq én gang rett etter fard-bønnene f.o.m. fajr-bønnen den 9. Dhul-Hajj t.o.m. asr-bønnen den 13. Dhul-Hajj. Ifølge noen lærde er det wajib å resitere tre ganger (Radd al-Muhtar, bab al-idain). Derfor anbefales det at man resiterer tre ganger. Det er også wajib å lese den i en høy stemme (Hashiya al-Tahtawi ala Maraqi al-Falah, s. 538). Dette gjelder uansett om man ber alene eller i fellesskap (jama'ah). Takbir al-Tashriq er som følger:

takbir_tashriq

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa'Allahu, wa'Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil-hamd)

Og Allah vet best.

Najeeb Naz 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3