Islam, kastesystemet og ekteskap

Islam, kastesystemet og ekteskap

Spørsmål:

Kan du fortelle meg hva Islam sier om kastesystemet, som vi finner i India og også i Pakistan? (Dvs ens zaat, hvis man er en Rajput eller en Jatt etc). Kanskje dette ikke er så viktig for folk i dag som det pleide å våre, men mange mennesker gifter fortsatt bort ungene sine innenfor egen kaste på grunn av ting som status osv. Er ikke dette galt?


 

Svar:

bism

 

I Allahs, den Barmhjertige den Nåderikes navn.

Egnethet og forenlighet (kafaa) er noen av de viktigste tingene som må vurderes når vi leter etter en ektefelle. En av de viktigste ingrediensene for en blomstrende og vellykket ekteskap er forenlighet. Dette er grunnen til at Islam har lagt stor vekt på det.

Allahs Sendebud (måtte Allah velsigne ham) skal ha sagt:
 
”Når du finner en passende partner for en enke (ugift kvinne), bør ekteskapet inngås uten  forsinkelse” (Sunan Tirmizi, 1 / 206).
 
Uten å gå inn på detaljene i Fiqh rundt temaet egnethet (kafaa), er det generelt anbefalt å se etter en livspartner som er forenlig med deg. Han eller hun bør ha de samme interessene, målene og ambisjonene som deg. Når disse er å finne i en bestemt person, så bør det ikke våre noen grunn til å avstå fra å gjennomføre ekteskapet. 
 
Tatt de ulike kastene i betraktning og tendensen hos mange til å gifte seg innenfor egen kaste, hvis dette er basert utelukkende på stolthet og forfengelighet, så er det klart at det ikke er i tråd med islamsk låre. I mange tilfeller er det observert at alle andre faktorer (hvorav religiøs fromhet er av den viktigste betydning) er neglisjert, og bare aspektet av avstamning får betydning. Dette er noe som absolutt må forandres.
 
En bør merke seg at alle ikke-arabere er ansett som en passende match til hverandre [og for arabere uten en kjent og etablert avstamning til en av de opprinnelige arabiske stammene, som er sjeldne, som nevnt av Ibn Abidin] ut ifra et fiqhi aspekt. Det kan godt våre slik at en gutt /jente fra helt forskjellige bakgrunn er en passende match, i stedet for en fetter eller kusine. Studenter av hellig kunnskap har mye til felles og det ville våre tilrådelig å gifte seg med en medstudent fra en annen kaste istedenfor en fetter som ikke har en anelse om hva du studerer. 

Stolthet, skryt og forfengelighet basert på opphav, avstamning og opprinnelse har ettertrykkelig blitt dømt i islam. Allah Den Allmektige sier:

' Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet.' (Surah al-Hujurat, 13).

Allah den Allmektige sier også:
 
'De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud, så dere må finne nåde.' (al-Hujurat, 10).

Allahs budbringer sa:  

'Sannelig har Allah fjernet fra dere dumhet av Jahiliyya og skryt av deres forfedre. Enten dere er gudsfryktige troende eller ynkelige syndere, så er dere sønner av Adam, og Adam ble skapt fra støv' (Sunan Abu Dawud).
 
Derfor er det å søke etter en passende ektefelle basert utelukkende på kaste- og familieopprinnelse noe som absolutt bør unngås. Foreldre og eldre bør tilnårmes på en rolig, høflig og skånsom måte, og med fullstendig respekt/adab, for å meddele at dette ikke er i tråd med Islamsk låre. Den primåre betraktningen bør våre ens Deen.
 
Og Allah vet best.


Oversatt av M. Afzal Khokhar

Kilde: www.sunnipath.com

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3