Ekteskap med en ikke-muslim

Spørsmål:

Salaam, er nikah (vigsel/ekteskap) tillatt mellom en muslim og en ikke-muslim?


Svar:

Assalamu alaikum wa rahmatullah.

Takk for Deres hendvendelse!

I prinsippet er det tillatt for en muslimsk mann å gifte seg med en kvinne fra ahl al-kitab (Fatawa Rizwia, 1997, bind 10, s. 511, Lahore). Med ahl al-kitab menes ''bokens folk'', altså både jøder og kristne. Koranen omtaler dette på følgende måte:

"I dag er alle gode ting tillatt for dere! Skriftfolkenes mat er tillatt for dere, og deres mat er tillatt for dem! Likeledes kyske kvinner blant de troende, og kyske kvinner blant dem som mottok skriften før dere (er det tillatt for dere å gifte seg med), såfremt dere gir dem deres medgift idet dere ekter dem og ikke bedriver utukt og ikke tar hemmelige elskerinner..." (5:5)

Videre må det presiseres at det i virkeligheten er sterkt mislikt å gifte seg med en ikke-muslim da dette medfører usikkerheter ift barnas tro og oppdragelse (Fatawa Rizwia, 10/400, og Bahar-e-Shariat, s. 571, Maktaba Alahazrat). Videre forutsettes at kvinnen er en troende jøde/kristen for at det skal være lovlig å gifte seg med henne.

Så, en må selv vurdere hvor moden og sikker man er om sin og barnas tro. Hvis man er rimelig sikker på at det ikke vil påvirke ens tro på noen måte, og at barna vil bli oppdratt i samme tro som en selv, er det ikke noe i veien for å gifte seg med en troende jøde/kristen.

Delkonklusjonen her er at det er best med en muslimsk kvinne som hustru og at det er sterkt mislikt (makruh tahreemi) med ikke-muslim.

Når det gjelder å gifte seg med en ikke-troende eller avgudsdyrker utenom bokens folk, så er dette helt forbudt. Koranen understreker:

"Gift dere ikke med hedningekvinner før de har antatt troen. En troende slavepike er bedre enn en avgudsdyrkende kvinne, selv om hun tiltaler dere. Gift ikke bort deres kvinner til hedninger før de har antatt troen. En troende slave er bedre enn en avgudsdyrkende mann, selv om han tiltaler dere. Disse innbyr til Ilden, men Allah innbyr til paradiset, og tilgivelse ved Sin velvilje. Han klargjør Sitt ord for folk, så de må komme til ettertanke." (2:221)

Hva angår en muslimsk kvinne, så kan hun kun gifte seg med en muslimsk mann. Denne reglen er forankret i Koranen, men de lærde forklarer etter sin kunnskap at det er slik på grunn av kvinnens emosjonelle vesen og hvor påvirkelig den er av følelser, noe som kan innebære en risiko for at de går vekk i fra sin tro. Dette er noe islam vil unngå. Og i menns tilfelle er det også på grunn av denne risikoen at de fleste lærde har mislikt at en mann gifter seg med en ikke-muslim til tross for at det er lovlig.

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3