Håndhilse med det motsatte kjønn er haram

Mange brødre sender spørsmål via e-mail angående det å håndhilse med kvinner i yrkesmessige omgivelser, der de sier, ved å ikke gjøre det, vil skade eller hemme deres evne til å fungere. Kanskje de ikke blir ansatt, forfremmet, eller akseptert innen yrkesmessige områder (som juristyrket) der muslimsk tilstedeværelse er nødvendig. Jeg kontrollerte hva noen betydelige tradisjonelle fuqaha [islamsk rettsvitere],bl.a. fra Pakistan og noen av mine lærere i Damaskus, hadde å si, og de er veldig bestemte i deres synspunkter. Men de brødrene som har spurt, sier at slike svar er basert på liten forståelse for ”vestens realiteter”. De sier at det ikke er mulig å fungere innen vestlige yrkesmessige arbeidsmiljø, uten å håndhilse med kvinner. Hva vil du svare og råde angående dette problemet, Sayyidi?


bism


Assalamu alaykum

I Hans navn som inspirerer til sannhet!

Nei, det er ikke tillatt å håndhilse med motsatt kjønn i det hele tatt. Det finnes mange beretninger fra profeten (fred være med ham), der han aldri håndhilste med noen kvinne, tiltross for hans status som profet. All troskap [bay’ah] han tok var enten uten å holde hånden eller med et tøystykke knyttet rundt den. Han informerte kvinnene eksplisitt da de rakk ut sine hender til ham, at han ikke håndhilste med kvinner. [Se Muhammad Ibn Sa'd, The Women in Madina, Kapittel 1: The manner in which the Messenger of Allah received women's allegiance]

Følgelig, vi kan ikke finne noe å gå på for å forandre denne regelen. Mange ikke-islamske yrker er utbredt i forretnings- og næringslivet. Vi blir hele tiden spurt om det er tillatt å sitte ved samme bord som en klient der alkohol blir servert; om det er tillatelig å holde private møter med kvinner bak lukkede dører uten en tredje person til stede, utføre zuhr istedenfor jumu’ah dersom en er opptatt med møter når det er tid for khutbah; ta av hijab for å søke arbeid; barbere skjegget for slike årsaker og så videre; for å ikke nevne rente baserte lån. Denne listen er uendelig. Så, hvordan kan en person ønske å bli assimilert, og selge livet etter døden for noe som er kortvarig, livet på jorda.

Ja, visse fatwaer (juridiske erklaringer) er å finne for disse sakene fra såkaldte lærde. Mye av religionen har allerede blitt satt på spill. Vi kjenner til en moske i en by i Calefornia der ”Islamic Dating” er fremmet. Deres praksis er støttet av tilsynelatende overbevisende logiske argumenter som høres veldig attraktive ut, men hvor langt kan man dra saken, og hvor mye av religionen vil gjenstå dersom denne kursen fortsetter å bli fulgt?

Ingen har sagt at det er enkelt å følge religionen i det 21. århundre; hvorvidt man er i et muslimsk land eller i vesten. Sa ikke profeten (fred være med ham) at det vil komme en tid der en person som følger sin religion vil være liken som holder fast til glødende kull , og sa han ikke at denne verden er et fengsel for en troende og et paradis for en ikke-troende. En må huske at gjennom utholdenhet og avholdenhet fra synd [sabr ani'l-ma'siyah] er det store belønninger å tjene, til tross for tilsynelatende økonomiske eller liknende tap en kan pådra seg i denne verden.

En vanlig amerikaner og folk i vesten [siden det å håndhilse med en kvinne er et større problem i Amerika og i vesten] er vanligvis veldig forståelsesfulle og innrettet etter andre menneskers religiøse krav. Hvis de blir informert på en høflig måte, vil de normalt handle med forståelse og er forberedt på å være mer imøtekommende.

Dersom lærde begynner å tilby varsomhet og toleranse for visse saker som er strengt avklarte i Shari’a ved å unnskylde seg med at vi lever under moderne tider, hvordan vil da de originale kjennelsene i disse sakene bli fornyet? Sunna og korrekte skikker vil bli tapt for alltid og innovasjoner vil overta. De som forsøker å holde fast til de korrekte kjennelsene av Shari’a når det gjelder disse sakene vil føle seg isolert og svake.

Derfor er må det understrekes at de tradisjonelle juristene som ikke er istand til å gi diskresjon i slike saker, ikke gjør dette på grunn av sneversynthet eller ignoranse. Det er kun for å beholde religionen intakt og fullstendig. Ja, dersom en eller annen i visse situasjoner er tvunget til å handle i strid med sunna, er det et personlig problem der tawba [anger] bør gjøres.

Allah vil vise vei for enhver som frykter Ham. Og Han vet best.

Oversatt av Khudija Mahmood, kilde: sunnipath.com

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3