18º Isha og Fajr

Spørsmål:


Hvorfor sier imamene at isha starter ved 18 grader? Jeg tror ikke at profeten Muhammad, sallalllahowasallam, sa noe om grader. Jeg tror ikke på imamer når de begynner å snakke om grader.


Svar:

 18grader

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

Bønnetidene bestemmes både av solens posisjon og mengde lys over horisonten. Sharia gir oss klare definisjoner på start og slutt av bønnetidene basert på solens posisjon for dhur, asr og maghrib. Fajr- og isha-tidene er derimot bestemt av mengde lys i himmelen. Fajr starter ved andre daggry, som er definert som hvit lys som sprer seg horisontalt på horisonten. Isha starter når det røde lyset (gløden) forsvinner (al-Hidayah, kapittelet om Salah).

Lærde av nyere tid har foretatt astronomiske observasjoner. Som et resultat av arbeidet mener de fleste lærde at lysforholdene definert i sharia for fajr- og isha-tid oppnås når solen er 18 grader under horisonten. Det er altså slik at det fortsatt er lysforholdene slik de er nevnt i hadith litteraturen som definerer bønnetidene. Det er dermed ingen ting i veien å anvende vitenskapelig metodikk for å finne frem til når lysforhold som definert av profeten (fred være med ham) inntreffer.

Et annet eksempel på dette er definisjonen på minimum lengde av en reise, som pålegger forkortelse av bønnen. Profeten (fred være med ham) definerte denne lengen som tre døgn. De lærde har i senere tid konvertert tidsenheten (døgn) til lengdeenhet (km). Dette basert på beregninger av hva en tre -døgn reise i profetens tid innebar i antall kilometer. Det vil alså ikke være galt å si at lengen på en "sharia"- reise er 98 km selv om profeten (fred være med ham) ikke nevnte antall kilometer 

Og Allah vet best.

Wassalam
Najeeb ur Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3