Å ta igjen sine bønner

Spørsmål:

Zaid har et stort antall bønn, som han tar igjen fem ganger daglig. Finnes det noen muligheter for han, slik at han fortest mulig blir frigjort fra dette ansvaret og slipper straff fra Allah?

 


 

bism
Svar:

Zaid har et stort antall bønn, som han ønsker å ta igjen fortest mulig. Den letteste muligheten ifølge Alahazrat Imam Ahmad Raza er:

Det er tillatt for han i ruku og i hver sujud at han istedenfor å sitere subhana rabbi yal azeem og subhana rabbi yal a'la tre ganger, kan han sitere dette kun en gang. Man skal alltid huske på at siteringen ikke starter før man har bøyet seg helt og er i ruku stilling. Man skal være i denne stillingen til man har sagt det siste ordet, altså azeem.

Det samme gjelder når man gjør sujud. Man skal alltid huske på at sitering ikke starter før man er i sujud stilling. Man skal være i denne stillingen til man har sagt det siste ordet, altså a'la.

Andre forkortelsen kan gjøres i tredje og fjerde rakah i fard salah, hvor man kan istedenfor surah al-Fatiha si Subhan Allah tre ganger og gjøre ruku. Det er nødvendig at man står rett og sier Subhan Allah før man går over til ruku stilling. Denne muligheten gjelder kun i tredje og fjerde rakah i fard salah. Den muligheten gjelder ikke i witr (wajib salah). Da skal man alltid sitere surah al-Fatiha kombinert med en annen sura tilslutt.

Tredje forkortelsen kan gjøres i siste rakah når man har sitert attahiyyat eller tashahhud. Istedenfor å sitere hele durood og dua kan man si Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi og avslutte bønnen.

Fjerde muligheten er i siste rakah til witr. Istedenfor å sitere hele dua-e-qunoot kan man isteden si rabbighfirli en eller tre ganger. (Fatwaa Razwiah, bind 3, s. 622)

Og Allah vet best.

Oversatt av Javaria T. kilde: www.islamicacademy.org

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3