Føtter mot føtter i salah?

Spørsmål:

Er det meningen at føttene skal være i kontakt med sidemannens føtter under salah, slik mange brødre insisterer på i hovedsaklig arabiske moskeer? Jeg føler at det går utover min konsenstrasjon under salah når sidemannen trykker sin fot inn til min, og jo mer jeg prøver å fjerne foten min, desto mer prøver sidemannen å fylle gapet. Hva bør jeg gjøre?


 

Svar:

bism

1. Nei. For det første skal avstanden mellom føttene i salah, i Hanafi loskolen, være den man føler seg komfortabel med.
2. Fuqaha (de lærde) mener denne distansen er på 4 fingrers spennvidde.
3. Dette gjelder også under salah i kongregasjon. Man må likevel være påpasselig med at den rekken (saff) man befinner seg i, skal være rett, ved at ens hæler er på like linje med personen både til høyre og venstre. Dette er slik fuqaha, på tvers av lovskolene, har tolket de ofte mistolkede tradisjonene (hadith) om temaet.

En tilsvarende kvalifisert mening for shafi'i skolen er følgende:

"Hva våre Shafi'i imamer har sagt, er at det er sunnah for en person i bønn å ha en distanse på én hånds bredde i stående posisjon og i knefall, uansett om han ber alene eller i kongregasjon. Hvis han med dette ikke berører sidemannens fot, kreves det ikke fra ham å imøtekomme dette."

Med det ovennevnte er det klart at det ikke er et krav å berøre sidemannens fot. Gjelder dette personer du ofte ber sammen med, kan det anbefales å trekke dem til siden etter bønn og forklare saken nærmere med så god akhlaq (vennlig tilnærming) som mulig.

Mer om dette temaet:

Placement of feet during prayer for men 

Kilde: Sunnipath

Skrevet av: M. Azhar

Godkjent av: Najeeb-ur Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3