To eller fire rakat i nafl-bønn?

Spørsmål:

Er det slik at man skal resitere Salam etter hver nafl-bann man forretter? Altså hvis man skal be 100 nafal, skal man be to og to rakaat, eller kan man gjøre niyat om 100 rakat? Hva er regelen om antallet salam i en nafl-bønn?


Svar:

Assalamu alaikum,

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, evig Nåderike.

Takk for din henvendelse.

Nafl-bønnen utføres vanligvis som to enheter (raka'at) med kun én salam. Men den kan også utføres som fire enheter, eller maks åtte enheter med én salam. Ifølge Imam Abu Hanifa, er det mislikt (makruh) å utføre flere enn åtte enheter med kun én salam (Ashraf-ul-Hidayah: 2/172-3, og al-Hidayah: 1/67).


Videre foreligger det en uenighet blant de lærde om hvilket alternativ som er best. Sahibain (to av Imam Abu Hanifas mest anerkjente elever, nemlig Imam Abu Yusuf og Imam Muhammad) mener det er best å be to og to om natta og fire og fire om dagen. Mens Imam Abu Hanifa mener det er best å be fire og fire uavhengig av dag eller natt (ibid). Ifølge al-Durr al-Mukhtar er det mislikt å be mer enn fire enheter nafl hvis forrettet på dagen og mer enn åtte enheter om natten, og at det beste er å be fire og fire med én salam uavhengig av dag eller natt (Bahar-e-Shariat: 1/269, Zia-ul-Quran Publications). I Nur al-Idah står det at Sahibains ovennevnte synspunkt om å be to og to om natta og fire og fire om dagen, er det foretrukne (Nur al-Idah: side 94, Qadeemi Kutub Khana Karachi).

Konklusjonen er at det mest anbefalte er enten å be to og to eller fire og fire enheter med én salam.

Og Allah vet best.

Wassalam
Najeeb ur Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3