wim logo

Spørsmål:
Hvordan gjør man dua etter å ha bedt namaz? Kan man f. eks gjøre dua i sajadah pga da er man nærmest ALLAH? Hvordan gjorde Profeten dua?

Svar:
 
I Allahs navn, den mest Barmhjertige, evig Nåderike.

Takk for din henvendelse.
Imam Ahmad Raza Khan Qadri (måtte Allah velsigne ham) skriver i sitt mesterverk at det å gjøre dua etter bønnen er sunnah. Måten det vanligvis bes på er å løfte opp hendene etter avsluttet bønn (dua) og "viske" dem over ansiktet. Dette er bevist fra profetens, fred være med ham, sedvane (sunnah). (Fatawa Rizwiyya: 6/202, Raza Foundation Lahore)

En hadith i Tirmidhi sier følgende:
"Ifølge Umar ibn al-Khattab (måtte Allah være til lags med ham); når Allahs sendebud (fred være med ham) løftet sine hender under bønnen (dua), tok han dem ikke ned uten å viske over ansiktet hans" (Sharah Sahih Muslim: 7/433).

Dette er den vanligste måten å gjøre dua på etter bønn ifølge de fleste tradisjoner. Det er imidlertid også helt greit å gjøre dua i sajdah. Det står i en hadith berettet av Abu Huraira (måtte Allah være til lags med ham) at tjeneren er sin Herre nærmest i sajdah-stillingen. Sørg derfor å gjøre mest mulig dua i denne stillingen (Sahih Muslim og Sunan Abi Dawud, ifølge Sharah Sahih Muslim: 7/438).
Og Allah vet best.
Najeeb ur Rehman Naz