Sajda al sahw

Spørsmål:

Assalamualeikum 

Hvordan utføres Sajdah-e-suhu? Utfører man den når man har lest noe feil i bønnen? Har den noen andre bruksområder? 


Svar:

 

 

Sahw (سھو) betyr glemsel eller å utelate noe ubevisst. Sajda al-sahw betyr to sajdaer som utføres på grunn av unnlatelse av noe som er en wajib del av bønnen. Et eksempel: Man holder på med å be en bønn av 3 eller 4 enheter (rak'at). Det er wajib å sitte (tashahhud-stillingen) i andre rak'ah før man står opp for å utføre tredje rak'ah. Om man glemmer å sitte i andre rak'ah og står opp til tredje rak'ah uten det, må man utføre sajda al-sahw som en erstatning for utelatelse av denne sittestillingen, noe som var wajib. Sajda al-sahw gjelder alle typer bønn, det vil si fard, wajib, sunnah og nafl.

Sajda al-sahw utføres i siste rak'ah (tredje eller fjerde, avhengig av om man ber 3 eller 4 enheter). Den kan utføres både etter kun én slam til høyre eller etter salam til begge sidene. Også kan man velge mellom å lese kun tashahhud eller både tashahhud, durud sharif og dua før man gjør salam. Men det mest foretrukne er å gjøre det etter kun én salam til høyre, og at man kun leser tashahhud før man gjør salam. Etter at man har gjort salam på denne måten, utfører man to sajdaer på vanlig måte. Og så sitter man igjen i tashahhud-stillingen, leser både tashahhud, durud sharif og dua og fullfører bønnen på den vanlige måten.

Dette gjelder ikke om man ber i fellesskap (sammen med imamen) og gjør en feil som krever sajda al-sahw. Det er ingen sajda al-sahw i dette tilfelle. Men om imamen gjør en slik feil og utfører sajda al-sahw, er det viktig for alle som ber bak denne imamen å følge etter ham.

Og Allah vet best.

Wassalam

Najeeb Naz

 

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3