wim logo

Spørsmål:

Islam.no har lagt ut en side, hvor det fremkommer at det kan benyttes saoudi Arabias tidsplan, hvilken formeninger har dere om det?

Svar:

 

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

WIMs fagstab er fullstendig uenig i metodikken bak tidstabellen det referes til. Denne tabellen er basert på forståelsen av noen enkeltindivider, og brukes ikke i noen moske per dags dato, slik initiativtageren selv presiserer: "Det må presiseres her at hverken IRN eller noen av moskeene i Oslo (ikke Rabita heller) har adoptert denne fatwa enda" 

Temaet om faste- og bønnetider i Norge om sommeren er under behandling hos imamkomiteen i IRN, og det jobbes mot å få til en felles løsning i nærmeste framtid, insha Allah. Til da, oppfordrer vi alle muslimer å følge tider utgitt av deres respektive moskeer.

Måtte Allah veilede oss alle til å holde fast ved den sanne islamske læren, ameen.

Og Allah vet best.

Wassalam
Najeeb ur Rehman Naz