wim logo

  

Det er to id-er, id al-Fitr og id-al-Adha. Id al-Fitr feires etter avslutning av den hellige måneden ramadan, den 1. i Shawwal som er den 10. måneden i den islamske kalenderen.  Id al-Adha er den 10. i dhul-Hijjah måneden. Id-bønnen er wajib (påkrevd) for dem som er myndige til fredagsbønnen. Dette fordi den innebærer samme vilkår som fredagsbønnen gjør med unntak av prekenen som er obligatorisk ved fredagsbønnen men sunnah ved id-bønnen, og holdes henholdsvis før og etter fredagsbønnen og id-bønnen. Dessuten bes id-bønnen uten adhan og iqamah, men det er tillatt å si: ”Assalatu jami’ah” (bønnen er i ferd med å begynne). 

Tiden for id-bønnen begynner etter at solen har steget til en høyde av et spyd, det vil si ca 20 minutter etter soloppgang, og varer til litt før det tidspunktet når solen står i senit og er i sitt høyeste punkt på himmelen (zawal-tiden). Bønnen vil bli ugyldig om zawal-tiden inntreffer før bønnen er over.

Det er best å utsette id al-Fitr-bønnen med noe tid slik at folk har mulighet til å gi sadaqah al-fitr før bønnen. Den beste tiden for id al-Adha-bønnen er å be litt tidlig slik at folk får god tid til å ofre dyr etter bønnen. Id-bønnen kan ikke taes igjen (qada) om man har gått glipp av den.

Bønnen for id al-fitr kan utsettes til neste dag om det foreligger noen gyldig grunn. Mens id al-Adha kan utsettes inn til tre dager ved gyldig grunn.

Følgende er anbefalte (mustahabb) handlinger på en id-dag: 

1) klippe håret

2) klippe negler

3) dusje (det er sunnah ifølge Imdad al-Fiqh)

4) børste tennene

5) ha på seg fine klær

6) bruke parfyme

7) utføre fajr-bønnen i moskeen i ens nabolag

8) dra tidlig til bønnestedet (eller moskeen)

9) betale sadaqa al-fitr (veldedighet foreskrevet for id al-fitr) før id-bønnen

10) gå til fots til bønnestedet

11) komme tilbake fra en annen vei enn den man brukte til bønnestedet

12) spise tre, fem eller flere dadler, men i ulikt antall, eller noe annet søtt før man drar for å be. Om man verken har dadler eller noe annet søtt, kan man spise hva som helst.

13) uttrykke glede

14) gratulere hverandre

15) gå til bønnestedet med ro og dignitet

16) gi ekstra mye i almisser

17) håndhilse og omfavne hverandre etter at id-bønnen er over. 

Alt dette også gjelder id al-Adha bortsett fra at man bør ikke spise noe før id al-Adha bønnen selv om man ikke skal ofre dyr. Det er anbefalt at det første man spiser denne dagen er kjøtt fra offerdyret som en høytidelig fest fra Allah Ta’ala. Det er imidlertid ikke mislikt om man spiser noe. Og en bør si takbir høyt på veien til bønnestedet.

Id-bønnen utføres på følgende måte:

Imamen står som vanlig foran forsamlingen, med ansiktet i retning Kaba’en. Han samler tankene om bønnen han skal gjøre, og sier høyt: ”Allahu Akbar”. Forsamlingen gjør det samme. Imamen og forsamlingen plasserer hendene under navlen som vanlig. Imamen leser uhørlig ”Subhana kalla’humma…” osv. Forsamlingen gjør det samme. Deretter gjør de tre ekstra takbir som er en del av id-bønnen med korte mellomrom. De sier ”Allahu Akbar” og løfter hendene til ørene. De lar armene hvile langs siden mellom hvert takbir, men plasserer dem under navlen igjen etter den tredje og siste. Deretter leser imamen høyt surah al-Fatiha (åpningskapitlet) og en annen del av Koranen, og gjør ferdig denne rak’at på vanlig måte.

I andre rak’at blir rekkefølgen snudd. Først resiteres det fra Koranen, og deretter utfører imamen og forsamlingen de tre takbir som allerede beskrevet. Så sier de ”Allahu Akbar” for fjerde gang, bøyer seg i ruku, og avslutter bønnen som vanlig.

Når bønnen er over, setter imamen seg på talerstolen og gir to khutba (prekener). Er det id al-Fitr, er temaet hvordan betale og utdele sadaqah al-fitr. Og er det id al-adha, er dyreoffer temaet. Det er wajib for forsamlingen å lytte til id-khutbaene.

(Skrevet med utdrag fra Hamara Islam og Imdad al-Fiqh)