wim logo

Spørsmål:

alam aleikum =)

Jeg har et spørsmål. Når vi leser tarawih, så hender det at vi må gå i sajda når imamen leser noe spesielt fra Koranen.. Det jeg lurer på er, hva er det de leser som er så spesielt? og Hva er meningen/betyr med det?

wassalam =)

 


Svar:

 

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

Det er 14 ayaat i Koranen som kalles ayat al-sajdah (sajdah-versene). Disse er følgende:

(1) al-A'raf, 7:206
(2) al-Ra'ad, 13:15
(3) al-Nahl, 16:49
(4) al-Isra, 17:107
(5) Maryam, 19:58
(6) al-Hajj, 22:18
(7) al-Furqan, 25:60
(8) al-Naml, 27:25
(9) al-Sajdah, 32:15
(10) Sad, 38:24
(11) Fussilat eller Ha Mim al-Sajdah, 41:37
(12) al-Najm, 53:62
(13) al-Inshiqaq, 84:21
(14) al-Alaq, 96:19

Det er berettet av Abu Huraira (måtte Allah være til lags med ham) at profeten (fred være med) sa:

"Når sønn av Adam resiterer ayat av Sajdah og deretter faller ned i sajdah, går Satan gråtende i ensomhet og sier: Akk!  Ifølge Abu Kuraibs beretning er ordene: Ve meg, sønn av Adam ble befalt til å bøye seg i sajdah og han utførte sajdah, og Paradiset var berettiget til ham, og jeg ble befalt til å utføre sajdah, men jeg nektet og er dømt til helvete." (Sahih Muslim, Kitab al-Iman, nummer 144)

Når man resiterer disse versene, eller hører dem resitert av andre, er det påkrevd (wajib) å gjøre sajdah uansett om resitasjonen finner sted under eller utenfor bønnen. Sajdah må utføres under bønnen om det aktuelle verset resiteres av imamen. Det er derfor imamen går i sajdah når han resiterer et sajdah-vers i tarawih-bønnen, og de som ber sammen med imamen må følge etter.

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz