wim logo

Spørsmål:

Assalama o aleykum

Jeg har noen grunnleggende spørsmål til namaz (etter Hanafi fikh). Det jeg lurer på er når man leser 4 muakkadah sunnah, og 4 ghair muakkadah sunnah, skal man lese vers fra koranen i 3. og 4. rakaht? Jeg vet at man kun leser i de 2. første rakhat i farz. Men er litt usikker om sunnah. Og ev. i hvilke rekkefølge bør man lese surah fra koranen i namaz?

Og når man leser 4 ghair muakkadah sunnah, skal man lese durood sharif når man sitter i 2 rakath, før man står opp til 3.? Er det obligatorisk? Eller er det delte meninger om å lese durood sharif eller ikke?

JazakhAllah khair


Svar:

bism

Assalamu alaikum wa rahmatullah, 

Takk for din henvendelse.

1)

Det er påkrevd (wajib) å resitere både surah al-Fatiha og en annen surah (eller minst 3 vers) fra Koranen i de første to enhetene (raka'at) av fard-bønnen og i alle enhetene av wajib, sunnah eller nafl-bønnene. I siste to enhetene av fard-bønnen er det sunnah (les: etter profetens, fred være med ham, sedvane) å resitere kun al-Fatiha. Det må ikke resiteres noe mer etter det.

Resitasjonen av suraene må skje i rekkefølge, slik at surah-en resitert i påfølgende rak’at kommer etter surah-en i forhenværende rak’at i Koranen. Det er svært mislikt (makruh tahriman) å resitere baklengs. Mer presist, innebærer rekkefølge følgende:

a) Å resitere påfølgende surah i Koranen i påfølgende rak’at. For eksempel å resitere surah al-Fil (105) i første rak’at og surah Quraysh (106) i andre.

b) Eller hoppe over to påfølgende små suraer da det er mislikt (makruh) å hoppe over kun én. Eksempelvis bør ikke surah Ikhlas (112) resiteres etter surah Nasr (110) ettersom surah Lahab (111) befinner seg i midten av disse to. Men dersom den midtre suraen er så lang at dens resitasjon i påfølgende rak’at blir mye lengre enn forhenværende rak’at , er det ingen problem i å hoppe over denne suraen. Som for eksempel å resitere surah al-Tin (95) etterfulgt av surah al-Qadr (97), og hoppe over surah al-Alaq (96) som er lenger enn surah al-Tin. (al-Durr al-Mukhtar, ifølge Bahar-e-Shariat, 1/236-37, Maktaba Islamiyya)

2)

Man kan resitere både durood sharif (salawat) og dua eller kun durood etter tashahhud i første qa'da (i sittestilling) i sunnah ghair muakkadah (ikke-vektlagt sunnah), eller nafl-bønnen som består av fire raka'at. Men det er ikke obligatorisk. Med andre ord er det uproblematisk å kun resitere tashahhud og reise seg opp for tredje rak'at.

For øvrig  er det viktig å understreke at det ikke er tillatt å resitere noe mer enn kun tashahhud i alle andre typer bønner, altså i fard, wajib og sunnah muakkadah (vektlagt sunnah). Om man ved glemsel likevel presterer å resitere "allahumma salli ala muhammadin" eksempelvis, må man utføre sajdah al-sahw for å gjøre opp for denne feilen.

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz