wim logo

Spørsmål:

I den senere tid, har jeg mistet mine bønner uten grunn. Jeg vet ikke hva som er galt med meg. Det ser ut til at jeg bare har glemt viktigheten av bønn. Jeg lurte på om du kunne minne meg på viktigheten av belønning for å be og i riktig tid. Likedan minne meg på straffen for å miste bønn med intensjon å ta dem igjen og miste dem alt i alt. Jeg husker fra tidligere at en slik type informasjon hadde stor innflytelse på meg.


Svar:
Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh

I Allahs navn, den mest Barmhjertige,  Nåderike.

Profeten (fred være med ham) sa: ”Det første som vil bli bedømt av en persons gjerninger på dommedagen er bønn. Hvis det er i orden, vil han bestå prøven og lykkes. Dersom det er mangelfult, vil han ikke bestå prøven og vil bli en taper.” (Tirmidhi)Abdullah bin Amr bin al-As sa at en dag nevnte profeten (fred være med ham) bønn ved å si: ”Hvis noen tar sine bønner på alvor, vil det bli et lys, bevis og redning for ham på dommedagen. Men hvis en ikke tar sine bønner på alvor, vil det ikke bli et lys, bevis eller redning for ham. Og på dommedagen vil han bli assosiert med Qarun, Farao, Haman og Ubayy bin Khalaf (en stor fiende av islam blant Quraish). (Ahmad, Darimi og Baihaqi)

Umar ibn al-Khattab har berettet at en mann spurte profeten: ”Sendebud, hvilken handling liker Allah den Høyeste best?” Profeten (fred være med ham) sa: ”Bønn på det riktige tidspunktet. En som ikke ber, har ingen religion. Bønn er religionens hovedpilar.” (Baihaqi)

Etter at Umar (måtte Allah være til lags med ham) ble knivstukket, ble det sagt til ham: ”Al-salah, ya amir al-mumineen (Bønnen, leder av de troende)!” Han sa: ”Ja, sant! Hvis noen mister bønner, har vedkommende ingen andel i islam”. Deretter ba han, mens såret hans blødde.

Da Ali (måtte Allah være til lags med ham) ble spurt om en kvinne som ikke ba, svarte han: ”Allah vil ikke godkjenne bønner til følgende tre typer mennesker: En leder som blir hatet av nasjonen sin, en herre som undertrykker sin tjener etter å ha inngått en avtale for å sette ham fri, en som ikke ber til riktig tid (Abu Dawud).

Under følger noen hadither fra Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi, kapittel: Bønnenes fortreffelighet:

Abu Huraira (måtte Allah velsigne ham) har berettet at profeten (fred være med ham) sa: ”Hvis noen av dere hadde en elv foran huset sitt og badet i den fem ganger dagelig, hadde det vært noe skitt igjen på kroppen hans?” Profetens følgesvenner svarte, ”Det blir ingen ting igjen av skitt på kroppen hans.” Profeten (fred være med ham) la til: ”Det samme gjelder de fem bønnene. Allah utsletter synder av en person på grunn av dem.”

Jabir har fortalt at profeten (fred være med ham) sa:” Metaforen i de fem bønnene er av temmelig stor strømmende elv ved døra, som en har vasket seg i med fem ganger om dagen.” (Muslim)

Ibn Mas’ud fortalte at en mann fikk et kyss av en kvinne og gikk til profeten (fred være med ham) og fortalte ham om det. Allah åpenbarte: ”Forrett bønnen ved dagens ytterpunkter og i de nære nattetimer. De gode gjerninger fordriver de onde.” (11:114). Mannen sa:” Allahs sendebud, er dette for meg?” Han sa: ”Det er for hver enkel person i 
mitt fellesskap. (Mttafaq alaih)

Abu Hurayra fortalte at Allahs sendebud (fred være med ham) sa: ”De fem bønnene og fra jumu’ah (fredags bønn) til neste jumu’ah er soning for det som er mellom dem, så lenge man ikke har begått store synder.” (Muslim)

Uthman ibn Affan sa, "Jeg hørte Allahs Sendebudet (må Allah velsigne ham og gi ham fred) sa: "Det er ingen muslimsk mann som når tiden for den foreskrevne bønnen inntreffer gjør wudu på en best mulig måte og ber og bøyer seg ydmykt, uten at denne bønnen blir soning for hans tidligere synder så lenge han ikke har begått noen stor synd. Dette vil alltid gjelde. (Muslim)

Wassalam

Oversatt av Javaria T., kilde: sunnipath.com