wim logo

Denne boken går i dybden av grunnprinsippet ziyārah (å besøke). Denne fordypningen er basert på dr. Moḥammad ibn ‘Alawī al-Mālikīs (1944–2004) verk Shifā al-fo’ād bi-ziyārah khayr al-‘ibād.
Innledningsvis sees det på hva begrepet ziyārah betyr, ved å forstå dets etymologiske og terminologiske betydning. Fenomenet ziyārah lærer de troende å elske dem Gud elsker. Ziyārah er den tradisjonen som har lært de troende at for å komme Herren nær må du også være nær dem Herren elsker. Denne nærheten forbinder og forsterker en tjeners forhold til sin Herre.

 

Grunnen til at boken, er at det er mange som protesterer mot denne tradisjonen. Målet med boken er å granske og definere hva den
opprinnelige islamske troen sier om å besøke profetens hellige grav( fred være med ham) eller en rettskaffen persons grav. Klikk her for å laste ned boken.