Å utføre dhikr høylytt

Denne boken (av Noor 92 Publication)) er en videre fordypning av Gholām Rasōl as-Sa‘īdīs (1938–2016) verk Żikr bil-jahr. Żikr er et svært omfattende begrep. Boken tar for seg żikr med tanke på å ihukomme Gud og profeten Moḥammad fvmh høylytt. Det er knyttet ulike situasjoner og tilstander til żikr om det utføres høylytt eller lavt. Hvis ikke disse situasjonene og tilstandene forstås korrekt, kan det oppstå mange misoppfatninger. Kunnskap om høylytt żikrs bakgrunn vil hjelpe leserne til å forstå og løse misoppfatningene.

I denne boken presenteres begrepet żikrs definisjon og dets rolle og mål. Żikrs forskjellige former blir også diskutert slik at leserne kan få tilfredsstillende innsikt i fenomenet å utføre żikr høylytt, som er standpunktet til majoriteten av muslimer.

Hoveddiskusjonen fokuserer på om det å utføre żikr høylytt er kjetteri eller tradisjon, derfor blir denne filosofien grundig undersøkt og oppklart basert på islams hovedkilder.          

Leserne vil få innblikk i viktige begreper, termer og diskusjoner. Bokens praktiske siktemål er å granske motargumenter og demonstrere hvordan de skriftlærde vurderer en sak.

Del I
Del II

zkr

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3