40 beretninger – Profetskapet ble tilendebrakt

Det at profetskapets kjede ble tilendebrakt, kan bevises gjennom vers fra Koranen og autentiske beretninger. Denne saken er en svært tydelig og avgjort sak. Ingen troende tviler på det Koranens tekst og ḥadīth-litteraturen sier om dette. Det er

konsensus blant de skriftlærde om dette, og å tro på at profetskapets kjede ble tilendebrakt ved profeten Moḥammad fred være med ham, er deres enstemmige krav. Å hevde det motsatte vil være å bryte med islams grunnlære. I denne samlingen presenteres det 40 beretninger som tydelig beviser at profeten Moḥammad fred være med ham er den siste profeten av alle profeter. Dette emnet har blitt valgt for at kommende generasjoner skal kunne vite at profetskapets tilendebringelse ikke bare bevises gjennom ett eller to bevis. Slik vil dette
grunnprinsippet bli forankret i deres tro. Beretningene fokuserer på når profeten Moḥammad fre være med ham ble utvalgt som den siste profeten, hva det å være tilendebringeren innebærer, hva Hans Hellighets  komme resulterte i, advarsler mot falske profeter, og at det siste samfunnet tilhører den siste profeten.

40hadith

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3