wim logo

skrive2

I denne historien om vår mester Kaʻb ibn Mālik g skal vi se på at han var av de første blant Yathrib-folket til å konvertere til islam, og på hans deltakelse under slaget ved Oḥod, men det han er mest kjent for, er å ikke ha deltatt i slaget ved Tabōk og det som hendte etter det.Les mer her. 

 

Denne studien vil diskutere de troendes mor ʻĀ’ishahs j metode og bidrag til faget ḥadīth med hensyn til kritisk vurdering av en beretning og dens fortolkning.abc Les mer her 

Begge artiklene er skrevet av Abo Mahi Yasir Hussain.