Er det forbudt å mislike faren sin?

Spørsmål:

Hei jeg lurer på en ting: Jeg er en jente på 15 år som bor her i Norge, men faren min bor i hjemmelandet mitt...Jeg lurer på om det er haram å ikke like faren sin, altså jeg har ikke noen særlige følelser for han utenat jeg syns synd på han. Foreldrene mine er skilt, også har jeg ikke sett faren min på skikkelig lenge nå. Jeg hørte en gang noen si at hvis du ikke liker og respekterer dine foreldre så havne rdu i helvete er det sant, men jeg hadde respektert og elsket faren min hvis han hadde vært en far for meg, noe han ikke akkurrat er, for han driver og sier masse styge ting om mora mi i hjemmelandet mitt.
Så jeg lurte bare på om dete r haram å ikke like faren sin..?

 


Svar:

Assalamu alaikum,

Takk for at du har kontaktet oss gjennom vår hjemmeside. Under følger svar på ditt spørsmål. 

Islam gir foreldrene stor respekt. Man skal adlyde dem, vise godhet mot dem, elske dem, ikke gjøre noe vondt eller være ulydig mot dem. Alt dette kommer klart frem i mange koranske vers og hadither (profetens tradisjoenr, fred være med ham).

I sura al-Nisa står det følgende: "Tjen Allah, og sett intet ved Hans side. Vis godhet mot foreldre, nærbeslektede, foreldreløse og fattige, mot naboer av klanen, og naboer utenfor, vennen ved deres side, den veifarende, og de slaver dere rår over. Allah elsker ikke innbilske skrythalser." (4:36) 

I sura al-Isra står dette med enda sterke og klarere ord: "Herren har bestemt at dere skal tjene Ham alene. Mot foreldre skal dere vise godhet. Om en av dem, eller begge, når høy alder hos deg, så si ikke «Uff», og vær ikke brysk mot dem, men tal respektfullt til dem! Og senk for dem ydmykhetens vinger av barmhjertighet, og si: «Min Herre, vis dem barmhjertghet, som de tok seg av meg da jeg var liten.»" (17:23-24)

Her har Allah bestemt for oss at vi skal vise godhet mot foreldrene våre. Vi har ikke lov til å si "uff" en gang. Det er noe av det minste man kan gjøre når man er litt irritert eller opphisset. Men når det kommer til å tjene foreldre så har man ikke lov til å si det heller, slik at de ikke føler seg såret eller deprimert. Vi skal derimot be for deres godhet og velvære, slik som de har pådratt seg store vanskeligheter i vår opdragelse og opplæring i vår barndom. 

Det er også veldig mange hadither i de forskjellige hadith-bøkene som legger stor vekt på å være lydig og ærbødig mot foreldre. Det er berettet av Abdullah ibn Masud (måtte Allah være til lags med ham): "Jeg spurte profeten (fred være med ham) om hvilken handling/gjerning liker Allah best? Han (fred være med ham) sa: "Bønnen (salah) bedt i sin tid." Jeg sa, hva etter det? Han (fred være med ham) sa: "Godhet mot foreldre." (Riyad al-Salihin, s.175, Mu'assasah al-Risalah, Beirut)

Det er trist at faren din har i ditt tilfelle vært så uansvarlig. Han har ikke gjort det Gud hadde forpliktet ham til å gjøre i forhold til sin familie eller sin datter. Til tross for den hele urettferdigheten og mishandlingen, kan det i lys av de koranske versene og hadith sies at du fortsatt må ha en mild følelse og god ønske om faren din. Du må fortsatt be for hans tilgivelse og for hans godhet både i denne verden og i det hinsidige. Dette er oppgaven din. Du er lovet store belønninger for det fra Gud.

Du må i det minste ikke mislike ham. Det kommer ikke deg til noen nytte i det hele tatt. Tvert i mot, dette kan være veldig risikabelt for deg med tanke på ditt forhold til din Gud. Når du ikke bor i hans nærvær og ikke har sett ham på lenge så har du med andre ord ikke så veldig mye med ham å gjøre uansett. Hvorfor skal du da ikke prøve å være på den sikreste siden? 

Koranen sier du skal adlyde foreldrene dine og være god mot dem uansett, så lenge de ikke ber deg om noe som kan betraktes som avgudsdyrking, eller det som er forbudt i henhold til islam.

"Vi har pålagt mennesket å vise godhet mot sine foreldre. Men hvis de strides med deg, for at du skal sette noen ved Min side, som du ikke har noen viten om, så adlyd dem ikke. Til Meg vender dere tilbake, og Jeg skal gjøre dere kjent med hva dere pleide å gjøre." (29:8)  

I følge en hadith fra Tabrani, ligger Herrens behag i foreldrenes velbehag, og Hans vrede i foreldrenes vrede. (Jalal-ud-Din Qadri, Ahkam al-Quran, bind 5, s. 403) Det vil si vi må anstrenge for å behage foreldrene våre for at også Allah skal være glad i oss, og vi må unngå det motsatte på det sterkeste.

I en annen hadith i Bukhari står det følgende: Allahs sendebud (fred være med ham) sa; "Skal jeg ikke fortelle dere om de største av de store syndene? Vi (profetens disipler) sa; jo, Allahs sendebud. Han (fred være med ham)sa; å sette noen ved Allahs side, å være ulydig mot foreldrene sine ..." (Sahih Bukhari, Kitab al-adab)

Du er med andre ord forpliktet til å gjøre ditt beste for å bevare familiebånd. Dette til tross for at din far ikke har levd opp til sine forpliktelser. Du kan for eksempel ringe han regelmessig, sende han brev eller gaver du har råd til, for å vise at du ikke vil miste kontakt med han. Tilgivelse er en sentral del av religionen vår.

Du er selvsagt ikke forpliktet til å adlyde han dersom det strider mot islams påbud og etikk. Men du må gjøre din del ved å vise respekt, prøve å holde kontakten og ha et godt forhold til han.

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz

 


Mer om foreldrene:

Mor i islam

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3