Koranens diksjon

Spørsmål:


Hvem har bestemt hvordan koranen skal leses? Jeg mener skriften er jo bevart, men alle lese og tajjwid reglene..hvem har bestemt dem?


Svar:

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

Koranen er bevart både skriftlig og muntlig helt fra følgesvennenes tid. Når det gjelder skriften, så er alle dagens kopier av Koranen basert på den tekstutgaven som Uthman bin Affan (Guds fornøyelse være med ham) sørget for å få samlet sammen og som han sendte ut til det daværende imperiets større byer og regioner. Denne tekstutgaven på sin side tok utgangspunkt i den muntlige Koran-tradisjonen, det vil si slik profeten Muhammed (Guds fred og velsignelse være med ham) selv resiterte den og slik han lærte den bort til sine følgesvenner. Koranen ble deretter overlevert i muntlig og skriftlig form fra generasjon til generasjon helt ned til vår. Det er således den muntlige overleveringen som ligger til grunn for den Koranen som vi holder i hånden og resiterer i dag.

Det er ikke bare Koranens ord, setninger, vers og kapitler som bygger på den muntlige tradisjonen, men også måten Koranen resiteres på. Tajwid-regler som ghunna, idgham, ikhfa, idhhar osv. er med andre ord ikke bestemt av noen, men det er slik profeten Muhammed (Guds fred og velsignelse være med ham) selv resiterte Koranen, og det er slik han hørte den av engelen Jibril, og det er slik han lærte oss å lese den. Det som derimot er kommet i ettertid og som ikke fantes på profetens eller følgesvennenes tid, er Koran-resitasjon som en selvstendig vitenskap. Det var først i det andre århundret etter hijra at de lærde, ved å ta utgangspunkt i den muntlige tradisjonen, satte det hele i system. De formulerte regler og retningslinjer for Koran-lesingen og kom opp med et begrepsapparat som gjorde det mulig å skille mellom korrekt og ikke-korrekt resitasjon. Vi er derfor velsignet med den enorme fordelen at vi i dag kan lese Koranen nøyaktig slik vår hellige profet (Guds fred og velsignelse være med ham) leste den, ned til hver minste detalj.

Og Allah vet best.

Wassalam

Ibrahim A.

Kilder:

1) Muhammed Abdel ‘Adhim al-Zurqani: Manahil al-‘Irfan.
2) Ahmed Khalid Shukri m. fl.: al-Munir fi ahkam al-Tajweed

Ibrahim A. har formell autorisasjon i tajweed (resitasjon av Koranen) som går helt tilbake til profeten Muhammad, fred være med ham.

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3