Forskjellen mellom sunni og shia

Spørsmål:

Hva er forskjellen mellom sunni- og shia-muslimer?


I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike!

Majoriteten av muslimer i dag, rundt 90%, tilhører den ortodokse retningen sunni, og den resterende shia. Ordet sunni er relatert til Sunna, dvs praksisen til profeten (fred være med ham), mens shia islam har sitt utgangspunkt i shi’at Ali som betyr (følgesvennen) Alis parti. Shia-muslimer er en sekt hvis røtter går tilbake til de som etter profetens (fred være med ham) bortgang mente Ali ibn Abi Talib burde ha vært den første kalifen eller etterfølgeren. Av den grunn anser shia-muslimer de første tre kalifene som ugyldige.

Etter Alis lederskap, som fjerde kalif (for både sunni- og shia muslimene), fortsatte shia-muslimene å følge sine egne ledere som alle var etterkommere av profeten (fred være med ham) gjennom hans datter Fatimah og svigersønnen Ali (måtte Allah være til lags med dem begge). Disse lederne, også kalt imamer, har en sentral rolle for shia muslimer selv i dag. Mens imam for en sunni-mulim simpelthen er en lærd eller bønneleder, refereres dette til de høyeste og originale shia lederne hos shia muslimer (også kalt de ufeilbarlige imamene).

Ikke minst er den islamske måneden Muharram veldig spesiell for shia muslimer, hvor de sørger drapet på sønnen, imam Hussein, til Ali ved å påføre seg smerte med skarpe gjenstander – et ritual sterkt indignert og forkastet av sunni-muslimer

Mohammad Azhar

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3