Synet på fattigdom/rikdom

Spørsmål:

Hvilket syn har Islam på det å være fattig eller rik? Kan man være rik på annet enn materielle goder o.l?


bismillah

Hei, og takk for å sende inn spørsmålet.

Islam tillater mennesket å forbedre sin levestandard gjennom halal (lovlig) inntekt, men å beundre de rike og ære dem for deres rikdom blir sett på som moralsk klandreverdig. Ikke minst skal man unngå frykten for å bli fattig, da tillit i Allah kommer over alt annet. Islam pålegger muslimer å gi fra sitt overskudd til de fattige, slik at det utvikles nestekjærlighet samt at harmonien i samfunnet opprettholdes.

En person sa til Profeten (fred være med ham): ”Jeg ønsker å være den rikeste i verden”, hvorpå han svarte: ”Vær tilfreds, og du vil vær den rikeste mannen i verden” (Ahmed ibn Hanbal)

Å være rik på indre kvaliteter som gudfryktighet, ydmykhet, godhet, ærlighet, rettferdighet, gavmildhet, oppriktighet osv, er langt mer viktigere enn higen etter materielle goder.

Og Allah vet best.

Azhar M.

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3