wim logo

Salaam!

Jeg er en medisinstudent.
 
Som en naturlig del av utdanning studerer vi på kadavre (dead bodies), som kan være en kvinne eller en mann. Ettersom jeg studerer i et vestlig land, er det vesentlig at det ikke er "tabu", eller noen form for sensur når det gjelder kroppsdeler. For en stund tilbake havnet jeg i en diskusjon der vedkommende mente at jeg som muslim gjør feil ved ha sett et underliv (av mann eller kvinne). Jeg fikk faktisk beskyldningen å ikke være jomfru lenger i følge Islam pga dette. Men hva sier Islam om dette?

Jeg er takknemlig for gode råd og veiledninger!
 
Allah Hafiz


 bism

Assalamu alaikum wa rahmatullah,

Takk for din henvendelse

Islam har regler for hva som er tillatt å se av andres kroppsdeler. Dette gjelder kroppsdeler av både levende og døde mennesker.

Abul Hassan Ali ibn Abi Bakr Marghinani skriver i sitt hanafi-fiqh mesterverk: "Når de ønsker å vaske vedkommende legger de ham på båren slik at vannet kan renne over ham, og de dekker hans awrah med et tøystykke for å håndheve wajiben av at vedkommendes awrah er tildekket (awrah er den delen av kroppen som er påkrevd å dekke til). Det er tilstrekkelig å kun tildekke hans kjønnsdeler for å komme lettere til (under vasken)." (Hidayah, Bab al-Janaiz, fasl fi dhikr ahwal al-mayyit). Allama Muhammad ibn Muhammad Babarti legger til: "Mennesket er ærefullt uansett om han er i live eller død. Derfor tildekkes hans awrah på samme vis." (Inayah sharh Hidayah)

I lys a dette har vedkommende du har snakket med rett i at det er uriktig å se på en annen persons private kroppsdeler, uavhengig av hvilket kjønn beskueren eller personen som blir beskuet har. Men påstanden om ikke å lenger være jomfru hvis denne regelen brytes, er totalt grunnløs og gjenstand for uvitenhet.

Hva er så løsningen på din problemstilling? Du kan spørre deg selv hvor avhengig du er av å gjennomføre disse eksperimentene. Er det en obligatorisk og nødvendig del av undervisningen? Finnes det alternative måter å gjennomføre eksperimentene på, f.eks på dyrelik, plastmodeller av mennesker o.l?

De lærde har litt forskjellige synspunkter rundt problemstillingen. De fleste ser ut til å tillate dette i en nødssituasjon. Spesielt med tanke på at disse undersøkelsene kan være en viktig medisinsk erfaring for ens videre praksis i yrket, som bl.a vil være instrumentell i å redde menneskeliv. Det er nemlig et viktig prinsipp i Shariah at det forbudte blir tillatt når det foreligger et genuint behov  (al-daroriyyatu tubihu al-mahzurat).

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz